w dzisiejszym wymagającym środowisku biznesowym satysfakcja klienta jest kluczowa, aby pozostać odpowiednim i opłacalnym. Wiele globalnych firm wdraża metodyki zorientowane na strumień, aby zmaksymalizować swój wzrost, a także zdobyć przewagę konkurencyjną nad innymi organizacjami. Six Sigma jest jedną z takich metod opartych na danych, która rozwiązuje kluczowe różnice i wady procesów w celu wyeliminowania odpadów., Projekt lub struktura opiera się na danych statystycznych i naukowych dostępnych dla klienta.

Wielu może się zastanawiać, dlaczego Six Sigma ma tak znaczący wpływ na organizacje. Powodem tego jest metodologia lub podejścia stosowane w systemie. Program łączy dokładną analizę, dokładne decyzje i konkretny plan kontroli, który dodaje do już istniejącego procesu kontroli jakości.

z pomocą Six Sigma, każda organizacja może znaleźć luki, które powodują ogromny wzrost wydatków produktu., Aby poprawić jakość produktu, organizacja musi wykryć częste błędy, które mają miejsce, co wiąże się z zastosowaniem najlepszych praktyk zarządzania jakością w celu wyeliminowania błędów i poprawy ogólnej jakości produktu lub usługi. Przyjęcie Six Sigma wywołuje pozytywną falę w firmie, a wszystkie inne rzeczy zaczynają się zmieniać jeden po drugim.

ulepszenia biznesowe nie zdarzają się nagle i wymagają odpowiedniego systemu krok po kroku, którego należy ściśle przestrzegać. Kroki zaangażowane w Six Sigma są do definiowania, pomiaru, analizy, poprawy i kontroli., Aby mieć pełną wiedzę o tym, w jaki sposób Six Sigma przynosi korzyści przedsiębiorstwom na całym świecie, musimy najpierw zrozumieć różne role Six Sigma w organizacji. Six Sigma posiada system klasyfikacji kolorów, który rozróżnia różne poziomy szkolenia i struktury hierarchiczne. Każdy pas ma swoje znaczenie dla organizacji. Zakres każdego rankingu jest ogromny i pomaga przenieść firmę na wyższy poziom.

ranking pasów Six Sigma

aby uzyskać najwyższy poziom certyfikacji, trzeba osiągnąć doskonałość w pięciu pasach., Rankingi pasów Six Sigma są następujące:

  1. biały pas
  2. żółty pas
  3. zielony pas
  4. czarny pas
  5. Mistrz czarnego pasa
  6. Mistrz Six Sigma

Ten rodzaj stratyfikacji jest wdrażany za pomocą kolorów, aby z łatwością rozpoznać biegłość i pomóc organizacji w segregacji członków na podstawie ich koloru paska.

Six Sigma Champion

jak sama nazwa wskazuje, są to mistrzowie certyfikacji Six Sigma. Ta faza Six Sigma jest bardzo ważna dla całej inicjatywy., Po zdobyciu wszystkich umiejętności, przekazują je członkom niskiego poziomu, czyli mistrzom Black Belt i Black Belt. Mistrzowie Six Sigma wypełniają lukę między kierownictwem organizacji a czarnymi pasami. Kierują zespołami projektowymi i są odpowiedzialni za kategoryzację poprawnych celów. Są one uprawnione do wdrożenia odpowiednich środków w celu osiągnięcia sukcesu w realizacji planów. Przekazują umiejętności przywódcze, które posiadają, i robią recenzje profesjonalistów z czarnego / zielonego pasa., Wydajność produktu i identyfikacja projektu to jedne z najważniejszych ról dla mistrza Six Sigma.

Six Sigma Master Black Belt

Po Six Sigma Champion, kolejnym w hierarchicznej strukturze jest Master Black Belt, który dobrze rozumie filozofie i zasady Six Sigma. Bycie na tym poziomie wymaga dużej determinacji i umiejętności przywódczych. Są zaznajomieni z odpowiednimi umiejętnościami, które pomagają zarządzać modelami DMAIC. Pracują w zróżnicowanym środowisku, aby przewodzić inicjatywie analizy i oceny wydajności., Narzędzia, które są dostarczane pomoc w doskonaleniu procesów i do wykonywania na wyższym poziomie w ogromnych projektach dla organizacji. Kiedy Mistrz czarnych pasów nie ma w żadnym projekcie, to uczą innych członków na niższych poziomach hierarchii. Rzeczywiste zastosowania czarnego pasa Master zajmują się transportem, nadprodukcją i wadami zapasów.

Six Sigma Black Belt

tuż pod okiem Mistrza Black Belts przychodzą profesjonaliści Black Belt. Zarabiają na organizacji z ich aktywów, takich jak posiadanie polecenia na rozwój procesu., Przychody są dokładnie mierzone, i do tego, czarny pas profesjonalne wykorzystanie technik analizy statystycznej. Niektóre z wysoko cenionych umiejętności zdobytych od mistrza Six Sigma są atrybutami przywództwa. Certyfikacja ta obejmuje branżowe studia przypadków, a zdobyte w ten sposób Umiejętności odnoszą się do rzeczywistych sytuacji. Informacje zwrotne klienta są wykorzystywane do obliczania wad i ilości wytwarzanych odpadów. Krytyczne umiejętności, które specjaliści Black Belt są biegli w statystyce i inżynierii.,

Six Sigma Green Belts

Ta kategoria w Six Sigma jest uważana za serce tego wszystkiego i wykonuje najwięcej pracy, księgując 20-50 procent wszystkich projektów Six Sigma w organizacji. Metodologia i zasady są przestrzegane do perfekcji przez członków Green Belt. Jeśli chodzi o poprawę jakości i zarządzania projektami, są ekspertami. Prowadzą większość badań, a zawężanie wad jest przetwarzane. Specjaliści Green Belt mogą komunikować się z innymi członkami hierarchii., Zazwyczaj Green Belt professional przejmuje role zapewnienia jakości, a wdrażanie ciągłych ulepszeń odbywa się w całym projekcie. Profesjonaliści Yellow Belt są szkoleni przez Green Belts, aby prowadzić bardziej udaną podróż w obsłudze i bycia częścią projektów Six Sigma. Projekty podejmowane przez specjalistów Green Belt są w większości niewielkie dla organizacji.,

Six Sigma Yellow Belt

Six Sigma Yellow Belt to certyfikat podstawowy, który pomaga profesjonalistom zrozumieć podstawowe narzędzia wykorzystywane w projektach Six Sigma, najlepsze praktyki i kluczowe koncepcje. Obowiązkiem człowieka jest znalezienie źródła problemów i mapowanie przebiegu defektów w procesie produkcyjnym. Są one nazywane „analiza przyczyn źródłowych” i „mapowanie strumienia wartości” w kategoriach Six Sigma. Muszą być w stanie pracować w krótkich terminach i postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez kierowników projektów., Podstawowe zadania są przydzielane żółtym certyfikowanym osobom beltbelt i są one jak eksploracja danych, zadania organizacyjne i role w dziedzinie statystyki. Żółty pas podąża za wskazówkami starszych i bardziej doświadczonych specjalistów Six Sigma. Program PDCA nawiguje jednostki do właściwych miejsc dla mentoringu.

Six Sigma White Belt

ten poziom w Six Sigma jest uważany za najniższy, w którym osoby są mentored niezbędnych narzędzi i metod wymaganych do wykonywania zadań zarządzania., Wszyscy liderzy projektu pochodzą z wyższych poziomów i są wysoko wykwalifikowani z różnymi poziomami Six Sigma. Ich struktura w DMAIC jest ograniczona do niewielkiej części. Wielu uważa nawet, że ta warstwa nie jest częścią Six Sigma. Zwiększanie satysfakcji klienta i przyjmowanie opinii odbywa się codziennie. Główną ideą jest poprawa jakości i obniżenie kosztów zasobów. Jasne zrozumienie metodologii Lean jest głównym celem certyfikacji. Osoby muszą mieć odpowiednie zrozumienie metod, których firma używa do przemieszczania się w produkcji.,

pomarańczowy pas Six Sigma

w hierarchii Six Sigma pomarańczowy pas jest najmniejszy, ale ma swoją identyfikację i funkcjonalność. Większość członków najwyższego poziomu postrzega pomarańczowy pas jako szczytową część Six Sigma. Nie pełnią one roli lidera projektów Six Sigma, ale pełnią role wspierające. Pomarańczowy pasek fachowo zarządza zmianą jakości. Osoba z takim poziomem certyfikacji powinna być otwarta na nowe pomysły i starać się wprowadzać innowacje., W miejscu pracy jest ciągły rozwój, który z kolei pomaga członkowi połączyć zdobytą wiedzę i to, jak jest ona związana z Kaizen. Identyfikacja strumieni dochodów i mapowanie ich z powrotem do źródła odbywa się za pomocą profesjonalistów Orange Belt.

Podsumowując

nie każdy dobrze rozumie każdy aspekt Six Sigma, ale ważne jest, aby pamiętać, że jest to ciągły proces, a nie statyczny łańcuch. Tak więc wdrożenie każdej techniki, którą można sobie wyobrazić, jest kluczowe, a eksperymentowanie odgrywa również kluczową rolę w osiąganiu niesamowitych przełomów., Wiele rzeczy odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Jednym z nich są wyżsi urzędnicy lub najwyżej sklasyfikowani specjaliści uczestniczący w większej liczbie etapów wdrażania. Premiera produktu i inne wydarzenia mają być pomijane przez tych ludzi. Następna rzecz, aby utrzymać sukces, zależy od wyboru projektu. Nie wolno losowo wybierać żadnego projektu. Musimy wziąć pod uwagę różne czynniki, takie jak zakres, marże i zasoby dostępne na naszej stronie. To z pewnością zademonstruje wczesne zwycięstwa organizacji.,

w przypadku braku różnorodności do grupy może dołączyć zewnętrzny konsultant. Powstanie nowe środowisko, a cała atmosfera zmienia się, gdy lider jest inny. Mówiąc o mentoringu, powinno być bardziej o przekształcaniu ludzi w kompetentne aktywa poprzez zapewnienie, że przechodzą formalne szkolenia z zarządzania jakością. W ten sposób wszyscy pozostają zaangażowani i zaangażowani w realizację celu organizacji. Ostatnim w tym procesie jest rozpoznawanie i zachęcanie do nowych talentów w organizacji., Nagradzanie zespołów za ich wysiłki motywuje je do osiągania wyższych poziomów w rankingu, a to ostatecznie przyniesie korzyści organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *