V dnešní náročné podnikatelské prostředí, spokojenost zákazníka je rozhodující, aby zůstali relevantní a rentabilní. Mnoho globálních společností implementuje metodiky orientované na proud, aby maximalizovaly svůj růst a také získaly konkurenční výhodu oproti jiným organizacím. Six Sigma je jedna taková datově řízená metodika, která řeší zásadní procesní odchylky a vady k odstranění odpadu., Návrh nebo struktura je založena na statistických a vědeckých údajích, které má zákazník k dispozici.

mnozí by se mohli divit, proč má Six Sigma tak významný dopad na organizace. Důvodem je metodika nebo přístupy používané v systému. Program kombinuje důkladnou analýzu, přesná rozhodnutí a konkrétní plán kontroly, který přispívá k již existujícímu procesu kontroly kvality.

s pomocí Six Sigma může každá organizace najít mezery, které způsobují obrovský nárůst výdajů produktu., Ke zlepšení kvality produktu, organizace má odhalit časté chyby, které se odehrávají, což zahrnuje použití řízení kvality osvědčených postupů, aby odstranil chyby a zlepšit celkovou kvalitu výrobku nebo služby. S přijetím Six Sigma vyvolává ve společnosti pozitivní vlnu a všechny ostatní věci se začínají měnit jeden po druhém.

obchodní vylepšení se nestávají z ničeho nic a vyžadují správný krok za krokem systém, který by měl být přísně dodržován. Kroky zapojené do Six Sigma mají definovat, měřit, analyzovat, zlepšovat a kontrolovat., Mít kompletní znalosti o tom, jak Six Sigma výhody podniků po celém světě, musíme nejprve pochopit různé Six Sigma role v organizaci. Six Sigma má systém klasifikace barev, který rozlišuje různé úrovně výcviku a hierarchické struktury. Každý pás má pro organizaci svůj význam. Rozsah každého žebříčku je obrovský a pomáhá mu dostat společnost na další úroveň.

Six Sigma Belt Rankings

Chcete-li se dostat na nejvyšší úroveň certifikace, musíte dosáhnout dokonalosti v pěti pásech., Žebříčku Six Sigma pásy jsou následující:

  1. Bílý Pás
  2. Žlutý Pás
  3. Zelený Pás
  4. Černý Pás
  5. Master Černý pás
  6. Six Sigma Champion

Tento typ stratifikace je nasazen s barvami rozpoznat znalosti s lehkostí a pomáhá organizaci oddělit členy na základě jejich barvu pásu.

Six Sigma Champion

Jak název napovídá, jedná se o šampióny certifikace Six Sigma. Tato fáze Six Sigma je velmi důležitá pro celou iniciativu., Po získání všech dovedností je předávají členům nízké úrovně, které jsou hlavními černými pásy a černými pásy. Six Sigma Champions zaplňují mezeru mezi vedením organizace a černými pásy. Vedou projektové týmy a jsou zodpovědní za kategorizaci správných cílů. Jsou oprávněni zavést vhodná opatření k dosažení úspěchu v prováděcích plánech. Předávají vůdčí schopnosti, které mají, a dělají recenze profesionálů z černého / zeleného pásu., Výkon produktu a identifikace projektu jsou některé z nejdůležitějších rolí pro šampióna Six Sigma.

Six Sigma Master Black Belt

Po Šesti Sigma Mistr, další v hierarchické struktuře je Master Black Belt, kteří mají dobrý přehled o Six Sigma filozofie a principy. Být na této úrovni vyžaduje velké odhodlání a vůdčí schopnosti. Jsou seznámeni se správnými dovednostmi, které pomáhají spravovat modely DMAIC. Pracují v rozmanitém prostředí, aby vedli iniciativu analýzy a hodnocení výkonu., Nástroje, které jsou poskytovány, pomáhají při zlepšování procesů a při provádění na vyšší úrovni v obrovských projektech pro organizaci. Když hlavní černé pásy nejsou na žádném projektu, učí ostatní členy v nižších úrovních hierarchie. Aplikace Master Black Belt v reálném životě se zabývají přepravou, nadprodukcí a vadami zásob.

Six Sigma Black Belt

těsně pod vedením Master Black Belts přicházejí profesionálové Black Belt. Zpeněžují organizaci svým majetkem, jako by měli příkaz k vývoji procesů., Výnosy jsou přesně měřeny, a za to, černý pás profesionální používat statistické analytické techniky. Některé vysoce ceněné dovednosti získané od šampióna Six Sigma jsou atributy vedení. Na této certifikaci se podílejí průmyslové případové studie a dovednosti získané z toho se vztahují na situace v reálném životě. Zpětná vazba zákazníka se používá k výpočtu závad a množství vzniklého odpadu. Kritické dovednosti, které odborníci Black Belt jsou zběhlí v jsou statistiky a inženýrství.,

zelené pásy Six Sigma

Tato kategorie v Six Sigma je považována za srdce všeho a dělá nejvíce práce, což představuje 20-50 procent všech projektů Six Sigma v Organizaci. Metodiku a principy dodržují k dokonalosti členové Zeleného pásu. Pokud jde o zlepšení kvality a řízení projektů, jsou to odborníci. Vedou většinu výzkumu a zúžení defektů je zpracováno. Profesionálové zeleného pásu mohou komunikovat s ostatními členy hierarchie., Obvykle se green Belt professional ujímá rolí zajišťování kvality a provádění neustálých vylepšení se provádí v celém projektu. Profesionálové žlutého pásu jsou vyškoleni zelenými pásy, aby vedli úspěšnější cestu v manipulaci a byli součástí projektů Six Sigma. Projekty prováděné odborníky na zelený pás jsou pro organizaci většinou menší.,

Six Sigma Yellow Belt

žlutý pás Six Sigma je vstupní certifikace, která pomáhá profesionálům porozumět základním nástrojům používaným v projektech Six Sigma, osvědčených postupech a klíčových koncepcích. Je povinností najít původ problémů a mapovat průchod vad ve výrobním procesu. Ty se nazývají „analýza kořenové příčiny“ a „mapování hodnotového proudu“, pokud jde o Six Sigma. Musí být schopni pracovat v krátkých termínech a řídit se pokyny poskytnutými projektovými manažery., Základní úkoly jsou přiděleny certifikovaným jednotlivcům Yellow BeltBelt a jsou jako dolování dat, organizační úkoly a role ve statistické oblasti. Žlutý pás se řídí pokyny, které poskytují starší a zkušenější profesionálové Six Sigma. Učební plán PDCA naviguje jednotlivce na správná místa pro mentorství.

Six Sigma Bílý Pás

Tento tier v Six Sigma je považovat za nejnižší, v němž jsou jednotlivci tréninku pro potřebné nástroje a metody potřebné k provádění úkolů správy., Všichni vedoucí projektu jsou z vyšších úrovní a jsou vysoce kvalifikovaní s různými úrovněmi Six Sigma. Jejich struktura v DMAIC je omezena na malou část. Mnozí dokonce považují tuto úroveň za součást Six Sigma. Zvýšení spokojenosti zákazníků a zpětné vazby se provádí denně. Zlepšit kvalitu a snížit náklady na zdroje je hlavní myšlenkou. Hlavním cílem certifikace je jasné pochopení štíhlých metodik. Jednotlivci musí mít správné pochopení metod, které společnost používá pro pohyb ve výrobě.,

Six Sigma Orange Belt

v hierarchii Six Sigma je oranžový pás nejmenší, ale má svou identifikaci a funkčnost. Většina členů nejvyšší úrovně vidí oranžový pás jako vrcholovou část Six Sigma. Nepůsobí jako vedoucí projektů Six Sigma, ale pracují ve vedlejších rolích. Oranžový pás odborně řídí změnu kvality. Jednotlivec s touto úrovní certifikace by měl být otevřen novým myšlenkám a snažit se inovovat., Na pracovišti je neustálý vývoj, který zase pomáhá členovi spojit získané znalosti a jak souvisí s Kaizenem. Identifikovat toky příjmů a zmapovat je zpět k původu je dosaženo pomocí profesionálů Orange Belt.

shrnout

ne každý má dobrý přehled o každém aspektu Six Sigma, ale to, co je nezbytné, je mít na paměti, že se jedná o probíhající proces a ne statický řetězec. Takže, nasazení každou techniku, jeden by mohl myslet, je životně důležité, a experimentovat také hraje klíčovou roli v tom, že úžasné objevy., Mnoho věcí hraje v tomto procesu kritické role. Jedním z nich jsou vyšší úředníci nebo špičkoví profesionálové, kteří se více účastní fáze nasazení. Uvedení produktu na trh a další události mají být těmito lidmi přehlíženy. Další věc k udržení úspěchu závisí na výběru projektu. Jeden nesmí náhodně vybrat žádný projekt. Musíme zvážit různé faktory, jako je rozsah, marže a zdroje dostupné na našem konci. To jistě prokáže předčasné výhry pro organizaci.,

je v pořádku nechat externího konzultanta vstoupit do skupiny, pokud je nedostatek rozmanitosti. Vytvoří se nové prostředí a celá atmosféra se změní, když je vůdce jiný. Když mluvíme o mentorství, mělo by to být spíše o přeměně lidí na znalý majetek tím, že zajistí, že absolvují formální školení v oblasti řízení kvality. Tímto způsobem všichni zůstávají zapojeni a zavázáni k cíli organizace. Poslední v tomto procesu je rozpoznat a povzbudit nové talenty v Organizaci., Odměňování týmů za jejich úsilí je motivuje pokračovat vyšší úrovní v žebříčku, a to nakonec bude ku prospěchu organizace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *