i dagens utmanande affärsmiljö är kundnöjdhet avgörande för att vara relevant och lönsam. Många globala företag genomför strömorienterade metoder för att maximera sin tillväxt och också för att få en konkurrensfördel gentemot andra organisationer. Six Sigma är en sådan datadriven metod som behandlar avgörande processvariationer och defekter för att eliminera avfall., Utformningen eller strukturen är baserad på statistiska och vetenskapliga data som är tillgängliga för kunden.

många kanske undrar varför Six Sigma har en så stor inverkan på organisationerna. Anledningen till detta är den metod eller tillvägagångssätt som används i systemet. Programmet kombinerar grundlig analys, korrekta beslut och en konkret kontrollplan som lägger till den redan befintliga processen för kvalitetskontroll.

med hjälp av Six Sigma kan någon organisation hitta kryphålen som orsakar en enorm ökning av produktens utgifter., För att förbättra produktens kvalitet måste organisationen upptäcka frekventa fel som äger rum, vilket innebär att man tillämpar kvalitetshanteringens bästa praxis för att upphäva misstagen och förbättra den övergripande kvaliteten på produkten eller tjänsten. Med sex Sigma adoption utlöser det en positiv våg i företaget, och alla andra saker börjar förändras en efter en.

affärsförbättringar sker inte ur det blå, och de kräver ett korrekt steg för steg-system som bör följas strikt. Stegen som är involverade i Six Sigma är att definiera, mäta, analysera, förbättra och kontrollera., För att ha fullständig kunskap om hur Six Sigma gynnar företag globalt, måste vi först förstå de olika Sex Sigma roller i en organisation. Six Sigma har ett färgklassificeringssystem som skiljer olika utbildningsnivåer och hierarkiska strukturer. Varje bälte har sin betydelse för organisationen. Varje rankings omfattning är stor och hjälper sin väg att ta företaget till nästa nivå.

Six Sigma Belt Rankings

för att komma till högsta certifieringsnivå måste man uppnå excellens i fem Bälten., Rankingen av sex Sigma bälten är följande:

  1. Vitt bälte
  2. gult bälte
  3. Grönt bälte
  4. svart bälte
  5. Master svart bälte
  6. Six Sigma Champion

denna typ av stratifiering distribueras med färger för att känna igen kompetensen med lätthet och hjälper organisationen att segregera medlemmarna baserat på deras bälte färg.

Six Sigma Champion

som namnet antyder är dessa mästare i Six Sigma-certifieringen. Denna fas av Six Sigma är mycket avgörande för hela initiativet., Efter att ha förvärvat alla färdigheter skickar de dem till de låga medlemmarna som är Master Black Belts och svarta bälten. Six Sigma Champions fyller klyftan mellan organisationens ledning och svarta bälten. De leder projektgrupperna och ansvarar för att kategorisera korrekta mål. De har rätt att vidta lämpliga åtgärder för att uppnå framgång i genomförandeplanerna. De vidarebefordrar ledarskapsförmåga som de besitter, och de gör recensioner av svart/grönt bälte proffs., Produktprestanda och projektidentifiering är några av de mest kritiska rollerna för en Six Sigma-mästare.

Six Sigma Master Black Belt

Efter Six Sigma Champion är nästa i den hierarkiska strukturen Master Black Belt, som har ett bra grepp om sex Sigma filosofier och principer. Att vara på denna nivå kräver en hel del beslutsamhet och ledarskapsförmåga. De är bekanta med lämpliga färdigheter som hjälper till att hantera DMAIC-modeller. De arbetar i en mångsidig miljö för att leda initiativet till analys-och resultatbedömningar., De verktyg som tillhandahålls hjälp i processförbättring och att utföra på en högre nivå i enorma projekt för organisationen. När Master Black Belts inte är på något projekt, lär de andra medlemmar i lägre nivåer i hierarkin. De verkliga tillämpningarna av Master Black Belt handlar om transport, överproduktion och inventeringsfel.

Six Sigma Black Belt

strax under ledning av Master Black Belts kommer Black Belt professionals. De tjäna pengar på organisationen med sina tillgångar som att ha kommandot på processutveckling., Intäkterna mäts noggrant, och för det använder en svart bälte professionell statistisk analysteknik. Några av de högt värderade färdigheter som lärs av Six Sigma Champion är ledarskap attribut. Branschbaserade fallstudier är inblandade i denna certifiering, och färdigheter som erhållits från detta gäller för verkliga situationer. Kundens feedback används för att beräkna de defekter och mängd avfall som genereras. Kritiska färdigheter som de svarta bältet proffs är skickliga i är statistik och teknik.,

Six Sigma Green Belts

denna kategori i Six Sigma anses vara hjärtat i allt och gör det mest arbete som står för 20-50 procent av alla sex Sigma-projekt i en organisation. Metodiken och principerna följs till perfektion av de gröna Bältesmedlemmarna. När det gäller att förbättra kvalitet och projektledning, de är experter. De leder det mesta av forskningen, och inskränkning av defekterna behandlas. Gröna Bälte proffs kan kommunicera med andra medlemmar i hierarkin., Vanligtvis tar Green Belt professional upp kvalitetssäkringsroller, och genomförandet av kontinuerliga förbättringar utförs under hela projektet. De gula Bältespersonalen utbildas av de gröna bälten för att leda en mer framgångsrik resa i hantering och vara en del av Six Sigma-projekt. De projekt som utförs av Green Belt professionals är mestadels mindre för organisationen.,

Six Sigma Yellow Belt

Six Sigma Yellow Belt är en entry-level certifiering som hjälper proffs att förstå de viktiga verktyg som används i sex Sigma projekt, bästa praxis och nyckelbegrepp. Det är en plikt att hitta ursprunget till problemen och kartlägga korsningen av defekter i tillverkningsprocessen. Dessa kallas ”Root Cause Analysis ”och” Value Stream Mapping ” när det gäller sex Sigma. De måste kunna arbeta under korta tidsfrister och Följa instruktioner från projektledarna., Grundläggande uppgifter tilldelas de gula BeltBelt certifierade individerna, och de är som datautvinning, organisationsuppgifter och roller inom statistikområdet. Det gula bältet följer den vägledning som ges av senior och mer erfarna Sex Sigma proffs. PDCA läroplanen navigerar individen till rätt platser för mentorskap.

Six Sigma White Belt

denna nivå i Six Sigma anses vara den lägsta där individerna är mentor för nödvändiga verktyg och metoder som krävs för att utföra hanteringsuppgifter., Alla projektledare är från högre nivåer och är högt kvalificerade med olika Sex Sigma nivåer. Deras struktur i DMAIC är begränsad till en liten del. Många anser även att denna nivå inte är en del av Six Sigma. Att öka kundnöjdheten och ta feedback görs dagligen. Att förbättra kvaliteten och minska kostnaderna för resurser är huvudidén. Ett tydligt grepp om Mager metoder är huvudsyftet med certifieringen. Individer behöver ha en ordentlig förståelse för de metoder som företaget använder för rörelse i tillverkningen.,

Six Sigma Orange Belt

i hierarkin för Six Sigma är Orange Belt minst, men det har sin identifiering och funktionalitet. De flesta av toppskiktet medlemmar visa Orange bälte som den apex delen av sex Sigma. De fungerar inte som ledare för sex Sigma-projekt, men de arbetar med att stödja roller. Ett Orange bälte hanterar sakkunnigt kvalitetsförändringen. En person med denna certifieringsnivå bör vara öppen för nya idéer och försöka förnya sig., Det finns konstant utveckling på arbetsplatsen, vilket i sin tur hjälper medlemmen att ansluta den erhållna kunskapen och hur den är relaterad till Kaizen. Att identifiera inkomstströmmarna och att kartlägga dem tillbaka till ursprunget uppnås med hjälp av Orange bälte proffs.

För att sammanfatta

inte alla har ett bra grepp om varje aspekt av Six Sigma, men vad som är viktigt är att komma ihåg att det är en pågående process och inte en statisk kedja. Så, distribuera varje teknik man kan tänka sig är avgörande, och experimentera spelar också en avgörande roll i att ha fantastiska genombrott., Många saker spelar kritiska roller i denna process. En av dem är högre tjänstemän eller topprankade yrkesverksamma som deltar mer i utplaceringsstadiet. Produktlanseringen och andra händelser ska förbises av dessa människor. Nästa sak att upprätthålla framgång bygger på projektval. Man får inte slumpmässigt välja något projekt. Vi måste överväga olika faktorer som omfattning, marginaler och resurser som finns tillgängliga i slutet. Detta kommer säkert att visa tidiga vinster för organisationen.,

det är ok att låta en extern konsult gå med i gruppen när det saknas mångfald. En ny miljö kommer att skapas, och hela vibe förändras när ledaren är annorlunda. När man talar om mentorskap, bör det vara mer om att omvandla människor till kunniga tillgångar genom att se till att de genomgår formell kvalitetsutbildning. På så sätt förblir alla engagerade och engagerade i organisationens mål. Den sista i processen är att känna igen och uppmuntra nya talanger i organisationen., Givande lag för sina ansträngningar motiverar dem att fortsätta högre nivåer i rankningen, och det kommer så småningom att gynna organisationen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *