In de huidige uitdagende zakelijke omgeving is klanttevredenheid cruciaal om relevant en winstgevend te blijven. Veel wereldwijde bedrijven implementeren stream-georiënteerde methodologieën om hun groei te maximaliseren en ook om een concurrentievoordeel te behalen ten opzichte van andere organisaties. Six Sigma is zo ‘ n datagedreven methodologie die cruciale procesvarianties en defecten aanpakt om afval te elimineren., Het ontwerp of de structuur is gebaseerd op statistische en wetenschappelijke gegevens waarover de klant beschikt.

velen vragen zich misschien af waarom Six Sigma zo ‘ n belangrijke impact heeft op de organisaties. De reden hiervoor is de methodologie of benaderingen die in het systeem worden gebruikt. Het programma combineert grondige analyse, nauwkeurige beslissingen en een concreet controleplan dat bijdraagt aan het reeds bestaande proces van kwaliteitscontrole.

met behulp van Six Sigma kan elke organisatie de mazen vinden die een enorme stijging van de uitgaven van het product veroorzaken., Om de kwaliteit van het product te verbeteren, moet de organisatie frequente fouten detecteren die plaatsvinden, wat inhoudt het toepassen van kwaliteitsmanagement best practices om de fouten teniet te doen en de algehele kwaliteit van het product of de dienst te verbeteren. Met Six Sigma adoptie, het triggers een positieve golf in het bedrijf, en alle andere dingen beginnen te veranderen een voor een.

zakelijke verbeteringen gebeuren niet zomaar, en ze vereisen een goed stap voor stap systeem dat strikt moet worden nageleefd. De stappen die betrokken zijn bij Six Sigma zijn het definiëren, meten, analyseren, verbeteren en controleren., Om volledige kennis te hebben van hoe Six Sigma bedrijven wereldwijd ten goede komt, moeten we eerst de verschillende Six Sigma-rollen in een organisatie begrijpen. Six Sigma heeft een kleurclassificatiesysteem dat verschillende trainingsniveaus en hiërarchische structuren onderscheidt. Elke band heeft zijn betekenis voor de organisatie. Elke ranking ‘ s scope is enorm en helpt zijn weg naar het bedrijf naar het volgende niveau.

Six Sigma Belt Rankings

om tot het hoogste niveau van certificering te komen, moet men uitmuntendheid bereiken in vijf banden., De ranglijsten van de Six Sigma gordels zijn als volgt:

  1. witte gordel
  2. gele gordel
  3. Groene Gordel
  4. zwarte gordel
  5. Master zwarte gordel
  6. Six Sigma Champion

Dit type stratificatie wordt uitgevoerd met kleuren om de vaardigheid met gemak te herkennen en helpt de organisatie om de leden te scheiden op basis van hun bandkleur.

Six Sigma Champion

zoals de naam al doet vermoeden, zijn dit de kampioenen van de Six Sigma certificering. Deze fase van Six Sigma is zeer cruciaal voor het hele initiatief., Na het verwerven van alle vaardigheden, ze doorgeven aan de low tier leden die de Master Black Belts en Black Belts. De Six Sigma Champions vullen de kloof tussen het management van de organisatie en de zwarte banden. Zij leiden de projectteams en zijn verantwoordelijk voor het categoriseren van de juiste doelstellingen. Zij hebben het recht passende maatregelen te nemen om de uitvoeringsplannen met succes te kunnen uitvoeren. Ze geven leiderschapsvaardigheden door die ze bezitten, en ze doen beoordelingen van Black / Green Belt professionals., Productprestaties en projectidentificatie zijn enkele van de meest cruciale rollen voor een Six Sigma kampioen.

Six Sigma Master Black Belt

na Six Sigma Champion is de volgende in de hiërarchische structuur De Master Black Belt, die een goed begrip heeft van Six Sigma filosofieën en principes. Om op dit niveau te zijn vereist veel vastberadenheid en leiderschapsvaardigheden. Ze zijn bekend met de juiste vaardigheden die helpen bij het beheren van DMAIC-modellen. Zij werken in een diverse omgeving om het initiatief van analyse en prestatiebeoordelingen te leiden., De tools die worden aangeboden helpen bij procesverbetering en om op een hoger niveau te presteren in enorme projecten voor de organisatie. Wanneer Master Black Belts niet op een project, dan leren ze andere leden in de lagere niveaus van de hiërarchie. De real-life toepassingen van de Master Black Belt behandelen transport, overproductie en inventarisgebreken.

Six Sigma Black Belt

net onder leiding van de Master Black Belts komen de Black Belt professionals. Ze monetariseren de organisatie met hun activa als het hebben van commando over procesontwikkeling., De inkomsten worden nauwkeurig gemeten, en daarvoor gebruikt een zwarte band professionele statistische analysetechnieken. Sommige van de zeer gewaardeerde vaardigheden geleerd van de Six Sigma kampioen zijn leiderschapskenmerken. Bij deze certificering zijn op de industrie gebaseerde casestudy ‘ s betrokken, en de vaardigheden die hiermee worden verworven, gelden voor situaties in het echte leven. De feedback van de klant wordt gebruikt om de defecten en de hoeveelheid geproduceerde afval te berekenen. Kritische vaardigheden die de zwarte band professionals zijn bedreven in statistieken en engineering.,

Six Sigma Green Belts

Deze categorie in Six Sigma wordt beschouwd als de kern van dit alles en doet het meeste werk, goed voor 20-50 procent van alle Six Sigma projecten in een organisatie. De methodologie en principes worden door de Green Belt leden tot in de perfectie gevolgd. Als het gaat om het verbeteren van kwaliteit en projectmanagement, zijn zij de experts. Zij leiden het grootste deel van het onderzoek, en het verkleinen van de defecten wordt verwerkt. Green Belt professionals kunnen communiceren met andere leden van de hiërarchie., Meestal neemt de Green Belt professional kwaliteitsborgingsrollen op zich en wordt de implementatie van continue verbeteringen gedurende het hele project uitgevoerd. De Yellow Belt professionals worden getraind door de Green Belts om een meer succesvolle reis te leiden in het omgaan met en deel uitmaken van Six Sigma projecten. De projecten van de Green Belt professionals zijn voor de organisatie meestal klein.,

Six Sigma Yellow Belt

De Six Sigma Yellow Belt is een instap-Level certificering die professionals helpt om de essentiële tools te begrijpen die worden gebruikt in Six Sigma-projecten, best practices en sleutelconcepten. Het is de plicht om de oorsprong van de problemen te vinden en het verloop van gebreken in het productieproces in kaart te brengen. Deze worden “Root Cause Analysis” en “Value Stream Mapping” genoemd in termen van Six Sigma. Zij moeten in staat zijn om binnen korte termijnen te werken en de instructies van de projectmanagers te volgen., Fundamentele taken worden toegewezen aan de Yellow BeltBelt gecertificeerde individuen, en ze zijn als datamining, organisatie taken, en rollen in het statistische veld. De gele gordel volgt de begeleiding van de senior en meer ervaren Six Sigma professionals. Het PDCA curriculum navigeert het individu naar de juiste plaatsen voor mentorschap.

Six Sigma White Belt

Dit niveau in de Six Sigma wordt beschouwd als de laagste waarin de individuen worden begeleid voor de noodzakelijke instrumenten en methoden die nodig zijn om managementtaken uit te voeren., Alle projectleiders zijn van hogere niveaus en zijn hooggekwalificeerd met verschillende Six Sigma niveaus. Hun structuur in DMAIC is beperkt tot een klein gedeelte. Velen beschouwen dit niveau zelfs niet als een deel van Six Sigma. Het verhogen van de klanttevredenheid en het nemen van feedback wordt dagelijks gedaan. Het belangrijkste idee is om de kwaliteit te verbeteren en de kosten van middelen te verlagen. Een duidelijk begrip van Lean methodologieën is de belangrijkste doelstelling van de certificering. Individuen moeten een goed begrip hebben van de methoden die het bedrijf gebruikt voor beweging in de productie.,

Six Sigma Orange Belt

in de hiërarchie van Six Sigma is de Oranje gordel het minst, maar het heeft zijn identificatie en functionaliteit. De meeste top tier leden zien de Oranje band als het apex deel van Six Sigma. Ze fungeren niet als de leider van Six Sigma projecten, maar ze werken in ondersteunende rollen. Een oranje band beheert vakkundig de kwaliteitsverandering. Een individu met dit niveau van certificering moet open staan voor nieuwe ideeën en proberen te innoveren., Er is een constante ontwikkeling op de werkplek, die op zijn beurt helpt het lid om de verkregen kennis te verbinden en hoe het is gerelateerd aan Kaizen. Om de inkomensstromen te identificeren en in kaart te brengen naar de oorsprong wordt bereikt met de hulp van Orange Belt professionals.

om

samen te vatten niet iedereen heeft een goed begrip van elk aspect van Six Sigma, maar wat essentieel is om te onthouden dat het een doorlopend proces is en geen statische keten. Dus, het inzetten van elke techniek die je maar kunt bedenken is van vitaal belang, en experimenteren speelt ook een cruciale rol bij het hebben van verbazingwekkende doorbraken., Veel dingen spelen een cruciale rol in dit proces. Een van hen zijn hogere ambtenaren of top-ranked professionals die meer deelnemen aan de stationeringsfase. De productlancering en andere evenementen worden verondersteld te worden over het hoofd gezien door deze mensen. Het volgende om succes te behouden is afhankelijk van Projectselectie. Men mag geen willekeurig project selecteren. We moeten rekening houden met verschillende factoren, zoals omvang, marges, en de middelen die beschikbaar zijn aan onze kant. Dit zal, zeker, aantonen vroege overwinningen voor de organisatie.,

Het is ok om een externe consultant toe te laten tot de groep wanneer er een gebrek aan diversiteit is. Een nieuwe omgeving zal worden gecreëerd, en de hele sfeer verandert wanneer de leider anders is. Wanneer we het hebben over mentorschap, zou het meer moeten gaan over het transformeren van mensen in goed geïnformeerde activa door ervoor te zorgen dat ze formele kwaliteitsmanagementtraining ondergaan. Op deze manier blijft iedereen betrokken en betrokken bij het doel van de organisatie. Het laatste in het proces is om nieuwe talenten in de organisatie te herkennen en aan te moedigen., Het belonen van teams voor hun inspanningen motiveert hen om hogere niveaus in de ranking na te streven, en dat zal uiteindelijk de organisatie ten goede komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *