nykypäivän haastavassa liiketoimintaympäristössä, asiakastyytyväisyys on tärkeää pysyä asiaa ja kannattavaa. Monet globaalit yritykset toteuttavat stream suuntautunut menetelmiä maksimoida niiden kasvua, ja myös saada kilpailuetua muihin organisaatioihin. Six Sigma on yksi tällainen datalähtöinen menetelmä, joka käsittelee ratkaisevia prosessivariansseja ja vikoja jätteen poistamiseksi., Suunnittelu tai rakenne perustuu asiakkaan käytettävissä olevaan tilastolliseen ja tieteelliseen tietoon.

moni saattaa ihmetellä, miksi kuudella Sigmalla on niin merkittävä vaikutus järjestöihin. Syynä tähän ovat järjestelmässä käytetyt menetelmät tai lähestymistavat. Ohjelmassa yhdistyvät perusteellinen analyysi, tarkat päätökset ja konkreettinen valvontasuunnitelma, joka lisää jo olemassa olevaa laadunvalvontaprosessia.

kuuden Sigman avulla mikä tahansa organisaatio voi löytää porsaanreiät, jotka aiheuttavat suunnattoman kasvun tuotteen menoissa., Parantaa tuotteen laatua, organisaation on havaita usein toistuvat virheet, jotka tapahtuvat, joka liittyy soveltamalla laadun hallinnan parhaita käytäntöjä mitätöidä virheitä ja parantaa yleistä laatua tuotteen tai palvelun. Kuuden Sigma-adoption myötä yhtiössä käynnistyy positiivinen aalto, ja kaikki muut asiat alkavat muuttua yksi kerrallaan.

Liiketoimintaparannukset eivät tapahdu tyhjästä, ja ne edellyttävät asianmukaista askel askeleelta järjestelmää, jota on noudatettava tiukasti. Kuuden Sigman vaiheet ovat määritellä, mitata, analysoida, parantaa ja hallita., Jotta meillä olisi täydellinen tieto siitä, miten kuusi Sigma hyödyttää yrityksiä maailmanlaajuisesti, meidän on ensin ymmärrettävä erilaiset kuusi Sigma-roolia organisaatiossa. Six Sigmassa on väriluokitusjärjestelmä, joka erottaa erilaiset koulutustasot ja hierarkkiset rakenteet toisistaan. Jokaisella vyöllä on järjestölle merkityksensä. Jokaisen rankingin laajuus on laaja ja se auttaa viemään yrityksen seuraavalle tasolle.

Six Sigma Belt Rankings

päästäkseen korkeimmalle sertifiointitasolle on saavutettava huippuosaamista viidellä vyöllä., Rankingissa Six Sigma vyöt ovat seuraavat:

  1. Valkoinen Vyö
  2. Keltainen Vyö
  3. Vihreä Vyö
  4. Musta Vyö
  5. Master Musta vyö
  6. Six Sigma Champion

Tämän tyyppinen jaottelu on käyttöön väreillä tunnistaa taito helpottaa ja auttaa organisaation erottaa jäsenet perustuu niiden vyön väri.

Six Sigma Champion

nimensä mukaisesti nämä ovat kuuden Sigma-sertifikaatin mestarit. Tämä kuuden Sigman vaihe on erittäin tärkeä koko aloitteen kannalta., Hankittuaan kaikki taidot he siirtävät ne alemman tason jäsenille, jotka ovat Master mustat vyöt ja mustat vyöt. Kuusi Sigma-mestaria paikkaavat organisaation johdon ja mustien vöiden välistä kuilua. He johtavat projektiryhmiä ja vastaavat oikeiden tavoitteiden luokittelusta. Niillä on oikeus toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä täytäntöönpanosuunnitelmien onnistumiseksi. He välittävät johtamistaitoja, joita heillä on, ja he tekevät arvioita mustan / vihreän vyön ammattilaisista., Tuotesuoritus ja projektien tunnistaminen ovat kuutosen Sigma-mestarin kriittisimpiä rooleja.

Six Sigma Master Black Belt

sen Jälkeen, kun Six Sigma Champion, ensi vuonna hierarkkinen rakenne on Master Musta Vyö, joka on hyvä käsitys Six Sigma filosofiat ja periaatteet. Olla tällä tasolla vaatii paljon päättäväisyyttä ja johtamistaitoja. He tuntevat oikeat taidot, jotka auttavat hallitsemaan DMAIC malleja. Ne toimivat monipuolisessa ympäristössä johtaakseen analyysien ja suoritusarviointien aloitetta., Työkalut, joita tarjotaan auttaa prosessin parantamiseen ja suorittaa korkeammalla tasolla valtava hankkeita organisaation. Kun Master Black-vyöt eivät ole missään projektissa, he opettavat muita jäseniä hierarkian alemmilla tasoilla. Master Black Beltin tosielämän sovellukset käsittelevät kuljetuksia, ylituotantoa ja varastovirheitä.

Six Sigma Black Belt

Vain ohjauksessa Master Musta Vyöt tulevat Musta Vyö ammattilaisia. He saavat järjestöltä rahaa omaisuudellaan, kuten prosessikehityksen komentamisella., Tulot mitataan tarkasti, ja sitä varten mustan vyön ammattilainen käyttää tilastollisia analyysimenetelmiä. Sigma Championilta opittuja arvostettuja taitoja ovat muun muassa johtajuusominaisuudet. Sertifioinnissa on mukana alan tapaustutkimuksia, ja tästä saadut taidot pätevät tosielämän tilanteisiin. Asiakkaan palautteesta lasketaan syntyvän jätteen viat ja määrä. Kriittisiä taitoja, joita mustan vyön ammattilaiset osaavat, ovat tilastot ja tekniikka.,

Six Sigma Green Vyöt

Tämä luokka Six Sigma pidetään sydän ja tekee eniten työtä kirjanpito 20-50 prosenttia kaikista Six Sigma hankkeita organisaatiossa. Green Belt-jäsenet noudattavat menetelmiä ja periaatteita täydellisesti. Laadun ja projektinhallinnan parantamisessa he ovat asiantuntijoita. Ne johtavat suurinta osaa tutkimuksesta, ja vikojen kaventaminen käsitellään. Vihreän vyön ammattilaiset voivat kommunikoida muiden hierarkian jäsenten kanssa., Yleensä Green Belt professional ryhtyy laadunvarmistustehtäviin, ja jatkuvien parannusten toteuttaminen tapahtuu koko projektin ajan. Keltainen Vyö ammattilaiset ovat koulutettu Vihreä Vyöt johtaa enemmän onnistuneita matka käsittelyyn ja on osa Six Sigma-hankkeita. Green Belt-ammattilaisten toteuttamat hankkeet ovat organisaatiolle pääosin vähäisiä.,

Six Sigma Yellow Belt

Six Sigma Yellow Belt on entry-tason sertifiointi, joka auttaa ammattilaisia ymmärtämään keskeisiä välineitä käytetään Six Sigma-hankkeiden, parhaita käytäntöjä ja keskeisiä käsitteitä. Velvollisuutena on selvittää ongelmien alkuperä ja kartoittaa valmistusprosessin vikojen läpimeno. Näitä kutsutaan ”Juurisyyanalyysiksi” ja ”Arvovirtakartoitukseksi” kuuden Sigman osalta. Heidän on voitava työskennellä lyhyissä määräajoissa ja noudattaa projektipäälliköiden antamia ohjeita., Perustehtävistä on varattu Keltainen BeltBelt sertifioitu yksilöitä, ja he ovat kuin data mining, organisaation tehtävät ja roolit tilastoja. Keltainen vyö noudattaa senioreiden ja kokeneempien kuuden Sigma-ammattilaisen antamia ohjeita. PDCA-opetussuunnitelma navigoi yksilön oikeille mentorointipaikoille.

Six Sigma Valkoinen Vyö

Tämän tason Six Sigma on pitää alin jossa yksilöt ovat ohjausta varten tarvittavat työkalut ja menetelmät vaaditaan suorittaa hallintatehtäviä., Kaikki projektinjohtajat ovat korkeammilta tasoilta ja he ovat erittäin päteviä eri Sigma-tasoilla. Niiden rakenne DMAICASSA rajoittuu pieneen osaan. Monet jopa katsovat, että tämä taso ei ole osa Six Sigmaa. Asiakastyytyväisyyden lisääminen ja palautteen ottaminen tehdään päivittäin. Laadun parantaminen ja resurssikustannusten alentaminen on pääajatus. Lean-menetelmien selkeä ymmärtäminen on sertifioinnin päätavoite. Yksityishenkilöillä on oltava asianmukainen käsitys menetelmistä, joita yritys käyttää liikkumiseen teollisuudessa.,

Six Sigma Oranssi Vyö

hierarkiassa Six Sigma, Oranssi Vyö on vähiten, mutta se on sen tunnistamista ja toiminnallisuutta. Suurin osa ylimmän tason jäsenistä pitää oranssia vyötä kuuden Sigman kärkiosana. He eivät toimi kuuden Sigma-projektin vetäjänä, vaan toimivat sivurooleissa. Oranssi vyö hallitsee asiantuntevasti laadun muutoksen. Tällaisen sertifioinnin omaavan henkilön pitäisi olla avoin uusille ideoille ja yrittää innovoida., Siellä on jatkuva kehittäminen työpaikalla, joka puolestaan auttaa jäsenvaltioita yhdistää tieto saadaan ja miten se liittyy Kaizen. Tulovirtojen tunnistaminen ja niiden kartoittaminen takaisin alkuperään tapahtuu Orange Belt-ammattilaisten avulla.

Yhteenvetona

Ei jokainen on hyvä käsitys kaikilla osa Six Sigma, mutta mitä on tärkeää on muistaa, että se on jatkuva prosessi eikä staattinen ketju. Joten, hyödyntämällä kaikki tekniikka voisi ajatella, on erittäin tärkeää, ja kokeilla myös keskeinen rooli ottaa uskomattomia läpimurtoja., Monet asiat ovat ratkaisevia tässä prosessissa. Yksi heistä on korkeampia virkamiehiä tai huippuammattilaisia, jotka osallistuvat enemmän käyttöönottovaiheeseen. Tuotteiden lanseeraus ja muut tapahtumat on tarkoitus jättää huomiotta näiden ihmisten toimesta. Seuraavaksi menestyksen ylläpitäminen nojaa projektivalintaan. Projektia ei saa satunnaisesti valita. Meidän on tarkasteltava erilaisia tekijöitä, kuten soveltamisalaa, marginaaleja ja lopussa käytettävissä olevia resursseja. Tämä varmasti osoittaa aikaisin voittoja organisaatiolle.,

on ok antaa ulkopuolisen konsultin liittyä ryhmään, kun moninaisuus on puutteellista. Uusi ympäristö luodaan, ja koko fiilis muuttuu, kun johtaja on erilainen. Kun puhutaan ohjausta, sen pitäisi olla noin muuttaa ihmiset osaksi asiantunteva varat varmistamalla, että ne tehdään muodollinen laadunhallinnan koulutusta. Näin kaikki pysyvät sitoutuneina ja sitoutuneina organisaation tavoitteeseen. Viimeisenä on tunnistaa ja kannustaa uusia kykyjä organisaatiossa., Joukkueiden palkitseminen heidän ponnisteluistaan motivoi heitä pyrkimään paremmuusjärjestykseen, ja se hyödyttää lopulta järjestöä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *