vertegenwoordigers van een aantal van de Dertien Koloniën verzamelden zich als het Stamp Act Congres in reactie op de Stamp Act 1765, om het recht van een verre macht om hen te belasten zonder de juiste vertegenwoordiging in twijfel te trekken. Het Britse parlement werd toen geconfronteerd met kolonies die weigerden zich aan hun wet te houden. Dit, in combinatie met protesten die in de koloniën hadden plaatsgevonden en, misschien nog belangrijker, protesten die in Groot-Brittannië waren ontstaan van fabrikanten die lijden onder de kolonies’ non-import agreement, alles leidde tot de intrekking van de Stamp Act., Normaal gesproken zou de economische activiteit in de koloniën niet zo’ n protest hebben veroorzaakt, maar de Britse economie beleefde nog steeds een naoorlogse depressie van de Zevenjarige Oorlog. Een andere reden voor de intrekking van de Stamp Act was de vervanging van George Grenville, de Premier die de Stamp Acts had uitgevaardigd, door Charles Watson-Wentworth, 2e Markies van Rockingham. Rockingham was gunstiger ten opzichte van de koloniën en bovendien was hij antagonistisch ten opzichte van het beleid dat Grenville had vastgesteld., Rockingham nodigde Benjamin Franklin uit om met het Parlement te spreken over het koloniale beleid en hij portretteerde de kolonisten als in oppositie tegen interne belastingen (die werden afgeleid van interne koloniale transacties) zoals de Stamp Act opgeroepen, maar niet externe belastingen (die werden opgelegd op geïmporteerde goederen). Het parlement stemde vervolgens in met de intrekking van de Stamp Act op voorwaarde dat de declaratoire wet werd aangenomen. Op 18 maart 1766 trok het Parlement de Postzegelwet in en nam het de declaratoire wet aan.,de Declaratory Act verklaarde dat het Parlement ” volledige macht en autoriteit had en zou moeten hebben om wetten en statuten van voldoende kracht en geldigheid te maken om de koloniën en het volk van Amerika te binden … in alle gevallen dan ook”. De formulering van de handeling was opzettelijk ondubbelzinnig. Met andere woorden, de declaratoire Act van 1766 stelde dat het Parlement de absolute macht had om wetten en veranderingen aan te brengen in de koloniale regering, “in alle gevallen”, ook al waren de kolonisten niet vertegenwoordigd in het Parlement.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *