przedstawiciele z trzynastu kolonii zebrali się jako Kongres Stamp Act w odpowiedzi na ustawę Stamp Act 1765, aby zakwestionować prawo odległej władzy do opodatkowania ich bez właściwej reprezentacji. Brytyjski parlament stanął wówczas w obliczu kolonii, które odmówiły zastosowania się do ich aktu. To, w połączeniu z protestami, które miały miejsce w koloniach i, być może, co ważniejsze, protesty, które pojawiły się w Wielkiej Brytanii od producentów, którzy cierpieli z powodu umowy o zakazie importu Kolonii, wszystko doprowadziło do uchylenia ustawy Stamp Act., Normalnie działalność gospodarcza w koloniach nie wywołałaby takiego oburzenia, ale brytyjska gospodarka nadal przeżywała powojenny kryzys spowodowany wojną siedmioletnią. Kolejnym powodem uchylenia ustawy Znaczkowej było zastąpienie premiera George 'a Grenville' a przez Charlesa Watsona-Wentwortha, 2. markiza Rockingham. Rockingham był bardziej przychylny koloniom, a ponadto był antagonistyczny wobec polityki, którą wprowadził Grenville., Rockingham zaprosił Benjamina Franklina do przemówienia w parlamencie na temat polityki kolonialnej i przedstawił kolonistów jako opozycję wobec podatków wewnętrznych (które pochodzą z wewnętrznych transakcji kolonialnych), takich jak ustawa Znaczkowa, ale nie podatków zewnętrznych (które były cłami nałożonymi na importowane towary). Parlament zgodził się wówczas na uchylenie ustawy o pieczęciach pod warunkiem uchwalenia ustawy Deklaratoryjnej. 18 marca 1766 roku parlament uchylił ustawę Znaczkową i uchwalił ustawę Deklaratoryjną.,

Akt deklaratywny głosił, że parlament „miał, i słusznie powinien mieć, pełną władzę i władzę do tworzenia ustaw i statutów o wystarczającej mocy i ważności, aby związać kolonie i ludzi Ameryki … we wszystkich przypadkach”. Sformułowanie aktu było celowo jednoznaczne. Innymi słowy, deklaratywna Ustawa z 1766 r. twierdziła, że Parlament ma absolutną władzę, aby wprowadzić prawa i zmiany do rządu kolonialnego,” we wszystkich przypadkach”, mimo że koloniści nie byli reprezentowani w Parlamencie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *