Zástupce z řady Třinácti Kolonií sestaven jako Razítko Jednat Kongres v reakci na Razítko Akt 1765, zpochybnit právo na vzdálené daňová pravomoc je bez řádné zastoupení. Britský parlament byl pak konfrontován s koloniemi, které odmítly vyhovět jejich činu. To, v kombinaci s protesty, k nimž došlo v koloniích, a možná ještě důležitější je, že protesty, které se objevily ve Velké Británii od výrobců, kteří byli trpí kolonie‘ non-dovoz dohody, to vše vedlo ke zrušení Stamp Aktu., Normálně by ekonomická aktivita v koloniích nezpůsobila takový výkřik, ale britská ekonomika stále zažívala poválečnou depresi ze sedmileté války. Dalším důvodem pro zrušení Stamp Aktu bylo nahrazení George Grenville, Premiér, kdo zavedl Razítko Akty, Charles Watson-Wentworth, 2. Markýz z Rockinghamu. Rockingham byl příznivější vůči koloniím a navíc byl antagonistický vůči politikám, které Grenville přijal., Rockingham pozván Benjamin Franklin mluvit v Parlamentu o koloniální politiku a vylíčil jako kolonisté v opozici k vnitřní daně (které byly odvozeny z vnitřní koloniální transakce) jako Stamp Aktu, ale ne externí daní (které byly povinnosti stanovené na dovážených komodit). Parlament pak souhlasil se zrušením zákona o Razítcích za podmínky, že byl přijat deklaratorní zákon. 18. března 1766 parlament zrušil zákon o Razítcích a schválil deklaratorní zákon.,

Deklaratorní Akt, prohlásil, že Parlament „měl jest, a pravdu měl, plnou moc a právo, aby se zákony a stanovami dostatečné síle a platnosti vázat kolonie a lidí z Ameriky … ve všech případech vůbec“. Formulace aktu byla záměrně jednoznačná. Jinými slovy, Deklaratorní Akt 1766 tvrdil, že Parlament měl absolutní moc, aby zákony a změny v koloniální vlády, „ve všech případech vůbec“, i když kolonisté nebyli zastoupeni v Parlamentu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *