representanter från ett antal av de tretton kolonierna monterade som Stamp Act kongressen som svar på Stämpellagen 1765, för att ifrågasätta rätten till en avlägsen makt att beskatta dem utan korrekt representation. Det brittiska parlamentet ställdes då inför kolonier som vägrade att följa sin handling. Detta, i kombination med protester som hade inträffat i kolonierna och, kanske ännu viktigare, protester som hade uppstått i Storbritannien från tillverkare som led av koloniernas icke-importavtal, ledde alla till upphävandet av Stämpellagen., Normalt skulle den ekonomiska aktiviteten i kolonierna inte ha orsakat en sådan ramaskri, men den brittiska ekonomin upplevde fortfarande en efterkrigsdepression från sjuårskriget. En annan anledning till upphävandet av Stämpellagen var att ersätta George Grenville, premiärministern som hade antagit Stämpellagen, av Charles Watson-Wentworth, 2nd Marquess of Rockingham. Rockingham var mer gynnsam mot kolonierna och dessutom var han antagonistisk mot politik som Grenville hade antagit., Rockingham uppmanade Benjamin Franklin att tala till parlamentet om kolonialpolitik och han porträtterade kolonisterna som i motsats till interna skatter (som härrörde från interna koloniala transaktioner) som Stämpellagen krävde, men inte externa skatter (som var tullar på importerade varor). Parlamentet enades sedan om att upphäva Stämpellagen på villkor att Deklaratorielagen antogs. Den 18 mars 1766 upphävde parlamentet Stämpellagen och godkände Deklaratorielagen.,

Deklaratorielagen proklamerade att parlamentet ” hade har, och rätt borde ha, full makt och auktoritet att göra lagar och stadgar av tillräcklig kraft och giltighet för att binda kolonierna och folket i Amerika … i alla fall som helst”. Fraseringen av handlingen var avsiktligt entydig. Med andra ord hävdade Deklaratorielagen från 1766 att parlamentet hade den absoluta makten att göra lagar och förändringar till den koloniala regeringen, ”i alla fall”, även om kolonisterna inte var representerade i parlamentet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *