in plaats daarvan wordt het algemeen aanvaarde subgroepschema voorgesteld door Ives Goddard (1994). De essentie van dit voorstel is dat Proto-Algonquian is ontstaan bij mensen in het westen, misschien in de Plateau regio van Idaho en Oregon of de Rocky Mountain-Great Plains grens van Montana, en vervolgens naar het oosten verhuisde, dropping off subgroepen als mensen gemigreerd. In dit scenario was Blackfoot de eerste taal die vertakt werd, wat goed samenvalt met het feit dat het de meest uiteenlopende taal van het Algonkisch is., In de west-naar-Oost orde waren de volgende vertakkingen:

  • Arapaho-Gros Ventre, Cree-Montagnais, Menominee en Cheyenne;
  • toen de belangrijkste talen van de Grote Meren: (Ojibwe–Potawatomi, Shawnee, Sauk–Fox–Kickapoo, en Miami–Illinois); en
  • ten slotte, Proto-Eastern Algonquian.,

deze historische reconstructie komt het best overeen met de waargenomen divergentie binnen de familie, waarbij de meest uiteenlopende talen het verst naar het Westen worden gevonden (aangezien zij de vroegste vertakkingen tijdens de oostelijke migratie vormen), en de meest ondiepe subgroepen het verst naar het oosten worden gevonden (Oost-Algonkisch, en misschien wel kern-Centraal). Goddard wijst er ook op dat er duidelijk bewijs is voor prehistorisch contact tussen Oost-Algonquian en Cree-Montagnais, evenals tussen Cheyenne en Arapaho-Gros Ventre., Tussen Cree en Ojibwe is er lange tijd bijzonder veel heen-en-weer invloed geweest.er is gesuggereerd dat de” oostelijke Grote Meren “talen – Wat Goddard” Core Central ” heeft genoemd, bijvoorbeeld Ojibwe–Potawatomi, Shawnee, Sauk–Fox–Kickapoo, en Miami-Illinois (maar niet Cree–Montagnais of Menominee) – ook hun eigen genetische groepering binnen Algonquian kunnen vormen. Ze delen bepaalde intrigerende lexicale en fonologische innovaties. Deze theorie is echter nog niet volledig uitgewerkt en wordt nog steeds als een vermoeden beschouwd.,er wordt soms gezegd dat het Algonquian de uitgestorven Beothuk taal van Newfoundland bevatte, waarvan de sprekers zowel geografisch dicht bij de Algonquian sprekers waren en die DNA gemeen hebben met de Algonquian-sprekende Mikkmaq. Taalkundig bewijs is echter schaars en slecht geregistreerd, en het is onwaarschijnlijk dat betrouwbaar bewijs van een verband kan worden gevonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *