Attributietheorie

door Saul McLeod, published 2012

Attribution theory is concerned with how ordinary people explain the causes of behavior and events. Is iemand bijvoorbeeld boos omdat hij slecht gehumeurd is of omdat er iets ergs is gebeurd?een formele definitie wordt gegeven door Fiske and Taylor (1991, blz., 23):

“Attributietheorie gaat over hoe de sociale waarnemer informatie gebruikt om tot causale verklaringen voor gebeurtenissen te komen. Het onderzoekt welke informatie wordt verzameld en hoe deze wordt gecombineerd om een causaal oordeel te vormen”.

Heider (1958) geloofde dat mensen naïeve psychologen zijn die proberen de sociale wereld te begrijpen. Mensen hebben de neiging om oorzaak en gevolg relaties te zien, zelfs waar er geen is!

Heider ontwikkelde niet zozeer zelf een theorie, maar benadrukte bepaalde thema ‘ s die anderen aannamen., Er waren twee belangrijke ideeën die hij naar voren bracht die invloedrijk werden: dispositionele (interne oorzaak) Versus situationele (externe oorzaak) attributies.

Dispositionele vs situationele attributie

Dispositionele vs situationele attributie

Dispositionele attributie

Dispositionele attributie wijst de oorzaak van gedrag toe aan een interne eigenschap van een persoon, in plaats van aan externe krachten.

wanneer we het gedrag van anderen uitleggen, zoeken we naar blijvende interne attributies, zoals persoonlijkheidskenmerken., Dit staat bekend als de fundamentele attributiefout.

bijvoorbeeld, we schrijven het gedrag van een persoon toe aan zijn persoonlijkheid, motieven of overtuigingen.

situationele attributie

het proces van het toewijzen van de oorzaak van gedrag aan een situatie of gebeurtenis buiten de controle van een persoon in plaats van aan een interne kenmerk.

wanneer we ons eigen gedrag proberen uit te leggen hebben we de neiging om externe attributies te maken, zoals situationele of omgevingskenmerken.,

Jones & Davis Correspondent Inference Theory

Jones & Davis Correspondent Inference Theory

Jones and Davis (1965) dachten dat mensen bijzondere aandacht besteden aan opzettelijk gedrag (in tegenstelling tot onbedoeld of onbedoeld gedrag).

Jones en Davis ‘ theorie helpt ons het proces van het maken van een interne attributie te begrijpen. Ze zeggen dat we de neiging hebben om dit te doen als we een overeenkomst zien tussen motief en gedrag., Bijvoorbeeld als we een correspondentie zien tussen iemand die zich vriendelijk gedraagt en een vriendelijk persoon is.

Dispositionele (d.w.z. interne) attributies geven ons informatie waarmee we voorspellingen kunnen doen over het toekomstige gedrag van een persoon. De correspondent inferentietheorie beschrijft de omstandigheden waaronder we dispositionele attributen maken aan het gedrag dat we als opzettelijk waarnemen.Davis gebruikte de term correspondent inference om te verwijzen naar een gebeurtenis waarbij een waarnemer concludeert dat het gedrag van een persoon overeenkomt met of overeenkomt met zijn / haar persoonlijkheid., Het is een alternatieve term voor dispositionele attributie.

dus wat leidt ons tot een overeenkomstige gevolgtrekking? Jones en Davis zeggen dat we gebruik maken van vijf informatiebronnen:

 1. keuze: als een gedrag vrij wordt gekozen, wordt aangenomen dat het te wijten is aan interne (dispositionele) factoren.
 2. onopzettelijk Versus opzettelijk gedrag: gedrag dat opzettelijk is, wordt waarschijnlijk toegeschreven aan de persoonlijkheid van de persoon, en gedrag dat accidenteel is, wordt waarschijnlijk toegeschreven aan situatie / externe oorzaken.,
 3. sociale wenselijkheid: gedrag met een lage sociale wenselijkheid (niet-conform) leidt ons ertoe om (interne) dispositionele gevolgtrekkingen te maken meer dan sociaal ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld, als je een persoon ziet die op een bus stapt en op de vloer zit in plaats van op een van de stoelen. Dit gedrag heeft een lage sociale wenselijkheid (niet-conform) EN is waarschijnlijk te corresponderen met de persoonlijkheid van het individu.
 4. hedonistische relevantie: als het gedrag van de ander direct bedoeld lijkt te zijn om ons te bevoordelen of te schaden.,
 5. personalisme: als het gedrag van de andere persoon bedoeld lijkt om een impact op ons te hebben, gaan we ervan uit dat het “persoonlijk” is en niet slechts een bijproduct van de situatie waarin we ons beiden bevinden.

Kelley ’s Covariatiemodel

Kelley’ s Covariatiemodel

Kelley ‘ s (1967) covariatiemodel is de bekendste attributietheorie. Hij ontwikkelde een logisch model om te beoordelen of een bepaalde actie moet worden toegeschreven aan een kenmerk (dispositioneel) van de persoon of de omgeving (situationeel).,

De term covariatie betekent eenvoudig dat een persoon informatie heeft van meerdere observaties, op verschillende tijdstippen en situaties, en de covariatie van een waargenomen effect en de oorzaken ervan kan waarnemen.

hij beargumenteert dat mensen zich bij het ontdekken van de oorzaken van gedrag gedragen als wetenschappers. Meer in het bijzonder houden zij rekening met drie soorten bewijsmateriaal.

 • Consensus: de mate waarin andere mensen zich in een vergelijkbare situatie op dezelfde manier gedragen. Bijv., Alison rookt een sigaret als ze uit eten gaat met haar vriendin. Als haar vriendin rookt, is haar gedrag hoog in het vaandel. Als Alison rookt, is het laag.
 • onderscheidend vermogen: de mate waarin de persoon zich in vergelijkbare situaties op dezelfde manier gedraagt. Als Alison alleen rookt als ze uit is met vrienden, haar gedrag is hoog in onderscheidend vermogen. Als ze rookt op elk moment of plaats, onderscheidend vermogen is laag.
 • consistentie: de mate waarin de persoon zich elke keer als de situatie zich voordoet zo gedraagt., Als Alison alleen rookt als ze uit is met vrienden, is de consistentie hoog. Als ze maar bij één speciale gelegenheid rookt, is de consistentie laag.

laten we eens kijken naar een voorbeeld om zijn specifieke attributietheorie te begrijpen. Ons onderwerp heet Tom. Zijn gedrag is lachen. Tom lacht om een komiek.

Consensus

als iedereen in het publiek lacht, is de consensus hoog. Als Tom maar lacht, is de consensus laag.,

onderscheidend vermogen

als Tom alleen om deze komiek lacht, is het onderscheidend vermogen hoog. Als Tom om alles lacht, dan is het onderscheidend vermogen laag.

consistentie

als Tom altijd lacht om deze komiek is de consistentie hoog. Als Tom zelden lacht om deze komiek, dan is de consistentie laag.nu, als iedereen lacht om deze komiek, als ze niet lachen om de komiek die volgt en als deze komiek altijd lacht, dan maken we een externe attributie, d.w.z., we gaan ervan uit dat Tom lacht omdat de komiek erg grappig is.aan de andere kant, als Tom de enige persoon is die lacht om deze komiek, als Tom lacht om alle komieken en als Tom altijd lacht om de komiek, dan zouden we een interne attributie maken, dat wil zeggen, we gaan ervan uit dat Tom lacht omdat hij het soort persoon is die veel lacht.

dus wat we hier hebben is mensen die causaliteit toeschrijven op basis van correlatie. Dat wil zeggen,; we zien dat twee dingen samengaan en we gaan er daarom van uit dat het ene het andere veroorzaakt.,

een probleem is echter dat we misschien niet genoeg informatie hebben om een dergelijk oordeel te vellen. Bijvoorbeeld, als we Tom niet zo goed kennen, zouden we niet noodzakelijkerwijs de informatie hebben om te weten of zijn gedrag consistent is in de tijd. Wat doen we dan?

volgens Kelley vallen we terug op ervaringen uit het verleden en zoeken we naar ofwel

  1) Meerdere noodzakelijke oorzaken. Bijvoorbeeld, we zien een atleet winnen van een marathon, en we redeneren dat ze moet erg fit, zeer gemotiveerd, hard getraind etc.,, en dat ze alle van deze moet hebben om te winnen

  2) Meerdere voldoende oorzaken. We zien bijvoorbeeld dat een atleet zakt voor een drugstest, en we redeneren dat ze misschien probeert vals te spelen, of per ongeluk een verboden stof heeft ingenomen of door haar coach is misleid om het te nemen. Elke reden zou voldoende zijn.

APA Style References

Fiske, S. T., & Taylor, S. E. (1991). Sociale cognitie (2nd ed.). New York: McGraw-Hill

Heider, F. (1958)., The Psychology of Interpersonal Relations. New York: Wiley.

Further Information

Home | About | A-Z Index | Privacy Policy| Contact Us

This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.,

Company Registration no: 10521846

report this ad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *