wanneer een belastingplichtige een actief verkoopt tegen een winst na aftrek van afschrijvingen, wordt afschrijvingen gebruikt om de winst te belasten. Omdat de belastingplichtige een aftrek van het gewone inkomen voor de afschrijving van het actief heeft ontvangen, moet elke winst die de belastingplichtige ontvangt, tot het afschrijvingsbedrag, worden opgenomen als het gewone inkomen om de eerdere aftrek te compenseren. Elke winst boven dat is een vermogenswinst onderworpen aan vermogenswinst belastingtarieven (meestal gunstiger).

bijvoorbeeld, de widget hierboven besproken had een originele basis van $ 1.000., De belastingbetaler nam $ 400 waarde van afschrijvingen aftrek van zijn gewone inkomen in de loop van vier jaar. Aan het einde van deze vier jaar, de belastingbetaler aangepaste basis in het actief was veranderd in $600. Als de belastingbetaler dan verkoopt het actief voor $ 700, dan zouden ze een winst van $100 realiseren. Omdat ze ontvangen afschrijvingen aftrek, zouden ze nodig zijn om de $100 winst als onderdeel van zijn gewone inkomen. Dit is een afschrijving recapture.

echter, als belastingbetaler in plaats daarvan verkoopt de widget voor $ 1300, omdat hun aangepaste basis is $ 600, het resultaat is een $700 winst., Van dat bedrag, $ 400 van de winst (gelijk aan het totale bedrag van de afschrijving genomen tijdens de tijd in eigendom) wordt belast als gewoon inkomen, en de resterende $300 wordt belast tegen de meer gunstige vermogenswinst belastingtarief.

hoewel deze sectie correct is voor de eigenschap Section 1245 (in de VS), is het niet correct voor de eigenschap Section 1250. Voor sectie 1250 activa (onroerend goed) wordt heroverwogen afschrijving gedefinieerd als “aanvullende afschrijving” in IRS-publicatie 544 (zie kolom 3 op bladzijde 30 van de versie van 2016 van deze publicatie)., Aanvullende afschrijving is het gedeelte van de gecumuleerde afschrijving boven de rechte lijn. Het wordt belast tegen de gewone inkomstenbelasting tarieven, die een maximum Tarief van 39,6% of 37% na 2018(in de mate van de gerealiseerde winst). Het gedeelte van de geaccumuleerde afschrijvingen dat overeenkomt met lineaire afschrijvingen wordt “niet-gerecupereerde sectie 1250 winst” genoemd (hoewel soms informeel “niet-gerecupereerde afschrijvingen” genoemd, en het wordt belast tegen een maximumtarief van 25% (ook in de mate van een gerealiseerde winst)., Het restant van de gerealiseerde winst wordt beschouwd als langetermijnkapitaalwinst, op voorwaarde dat het onroerend goed langer dan een jaar werd aangehouden, en wordt belast tegen een maximumtarief van 15% voor 2010-2012, en 20% voor 2013 en daarna.

indien sectie 1245 of sectie 1250 onroerend goed één jaar of minder wordt aangehouden, wordt elke winst op de verkoop of ruil belast als gewoon inkomen.

hoewel dit artikel gaat over heroverwogen afschrijvingen, zou het waarschijnlijk een goede plaats zijn om niet-gerecupereerde 1250 winst te verklaren, evenals kapitaalwinst op lange en korte termijn., Er mogen geen verschillen zijn tussen de behandeling van artikel 1245 eigendom en artikel 1250 eigendom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *