De meeste aanvallen eindigen na enkele ogenblikken of enkele minuten. Als de epilepticus langer duurt of in een reeks voorkomt, is er een verhoogd risico op status epilepticus. De term betekent letterlijk een continue staat van inbeslagname.

status epilepticus wordt gewoonlijk gedefinieerd als 30 minuten ononderbroken aanvalsactiviteit. De Epilepsy Foundation adviseert ouders en het publiek echter om noodhulp te vragen wanneer een stuiptrekking langer dan 5 minuten voortduurt zonder tekenen van stoppen., De deskundigen die deel uitmaken van de werkgroep Status Epilepticus van de Stichting hebben aanbevolen dat artsen op de eerste hulp als status epilepticus worden behandeld als de activiteit van de epilepticus langer dan 10 minuten aanhoudt.convulsieve status epilepticus is een medisch noodgeval. Naar schatting 42.000 doden en duizenden meer gevallen van hersenbeschadiging per jaar volgen episodes van status. De meerderheid van deze episodes komen voor bij mensen die geen epilepsie hebben maar andere acute medische ziekten hebben, zoals hersentumoren of infecties, craniocerebraal trauma of cerebrovasculaire ziekte., Inname van cocaïne of andere illegale drugs, en toxische of metabole stoornissen, kan ook leiden tot een status episode.

overlijden of hersenbeschadiging door statusaanvallen (in tegenstelling tot overlijden door de onderliggende oorzaak) is het meest waarschijnlijk het gevolg van:

  • directe schade aan de hersenen veroorzaakt door het letsel dat de aanvallen veroorzaakt
  • Stress op het systeem van herhaalde gegeneraliseerde tonisch klonische aanvallen
  • letsel door herhaalde elektrische ontlading in de hersenen.

ongeveer 25 procent van de gevallen van status epilepticus komen voor bij mensen die zijn gediagnosticeerd met epilepsie., Op een bepaald punt in hun leven, 15 procent van de mensen met epilepsie zal een episode van status epilepticus ervaren. De meest voorkomende precipiterende factor in deze gevallen bij volwassenen is terugtrekking uit medicatie of niet-naleving van het regime. Er kan echter geen duidelijke oorzaak voor de episode. Tien procent van de mensen die later overgaan tot epilepsie ervaren hun eerste aanval als een statusepisode.

status epilepticus komt het meest voor bij zeer jonge en zeer oude mensen, met de laagste incidentie op de leeftijd van 15-40 jaar. In de zeer jonge, koortsstuipen zijn een belangrijke oorzaak van status epilepticus., Bij volwassenen van middelbare leeftijd komen enkele, niet uitgelokte episodes van status vaak voor; later in het leven is beroerte een veel voorkomende oorzaak.

in alle gevallen is directe behandeling de sleutel tot het voorkomen van ernstige resultaten. Het doel van de behandeling is om de epileptische activiteit zo snel mogelijk te stoppen en alle onderliggende precipitanten te behandelen. Sterfte bij kinderen en volwassenen wordt geminimaliseerd wanneer de status minder dan een uur duurt. Na een uur neemt het licht toe bij kinderen, maar springt dramatisch tot bijna 38% bij volwassenen.,

elk type epileptische aanval kan zich ontwikkelen tot status epilepticus, maar convulsieve status heeft het grootste potentieel voor langdurige schade. Niet-convulsieve status omvat continue absentie aanvallen en partiële status epilepticus, waaronder status waarbij eenvoudige partiële aanvallen betrokken zijn (epilepsia partialis continua genoemd). Niet-convulsieve status kan op verschillende manieren aanwezig zijn, waaronder verlies van spraak, automatismen en verandering van bewustzijn.,

hoewel niet algemeen beschouwd als even schadelijk als convulsieve status, gaat niet-convulsieve status gepaard met herhaalde overmatige elektrische ontladingen in de hersenen en moet deze ook onmiddellijk worden behandeld.

ziekenhuisbehandeling van convulsieve status epilepticus omvat over het algemeen het gebruik van geneesmiddelen als diazepam, lorazepam, fenytoïne en fenobarbital, toegediend in een geplande volgorde.,

rectale diazepam gel en een diazepam neusspray kunnen worden voorgeschreven voor gebruik thuis of niet in het ziekenhuis om aanvallen van langdurige aanvallen of clusters van acute repetitieve aanvallen te stoppen bij mensen met een voorgeschiedenis van dit type aanvallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *