Thermohaline sirkulasjon begynner i Jordens polare områder. Når havet vann i disse områdene blir veldig kaldt, sjøis former. Det omkringliggende sjøvannet blir saltere, øker i tetthet og synker.,

Vind drive havstrømmene i de øverste 100 meter over havets overflate. Imidlertid, havstrømmer også flyten tusenvis av meter under overflaten. Disse dype havstrømmer er drevet av forskjeller i vannets tetthet, som er styrt av temperatur (termisk) og saltholdighet (haline). Denne prosessen er kjent som thermohaline sirkulasjon.

I Jordens polare hav vann blir veldig kaldt, forming sjøis. Som en følge av det omkringliggende sjøvannet blir saltere, fordi når isen former, salt igjen., Som sjøvannet blir saltere, tetthet øker, og det begynner å synke. Overflatevann er trukket inn for å erstatte den synker vann, som i sin tur til slutt blir kaldt og salt nok til å synke. Dette starter den dype havstrømmer kjører den globale conveyer belte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *