termohalincirkulationen börjar i jordens polarområden. När havsvatten i dessa områden blir mycket kallt, bildar havsisen. Den omgivande havsvatten blir saltare, ökar i densitet och sänkor.,

vindar Driver havsströmmar i de övre 100 meter av havets yta. Men havsströmmar strömmar också tusentals meter under ytan. Dessa djuphavsströmmar drivs av skillnader i vattnets densitet, som styrs av temperatur (termo) och salthalt (halin). Denna process är känd som termohalincirkulation.

i jordens polarområden blir havsvattnet mycket kallt och bildar havsisen. Som en följd blir den omgivande havsvatten saltare, för när havsisen bildas är saltet kvar., När havsvatten blir saltare ökar densiteten, och den börjar sjunka. Ytvatten dras in för att ersätta det sjunkande vattnet, vilket i sin tur blir kallt och salt nog att sjunka. Detta initierar djuphavsströmmarna som driver det globala transportbandet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *