ikonografi, vetenskapen om identifiering, beskrivning, klassificering och tolkning av symboler, teman och ämne i bildkonsten. Termen kan också hänvisa till konstnärens användning av denna bild i ett visst arbete. De tidigaste ikonografiska studierna, som publicerades på 1500-talet, var kataloger av emblem och symboler som samlades in från antik litteratur och översattes till bildliga termer för användning av konstnärer. Den mest kända av dessa verk är Cesare Ripas Iconologia (1593)., Omfattande ikonografisk studie började inte i Europa förrän på 1700-talet, men när den som följeslagare till arkeologi bestod av klassificering av ämnen och motiv i gamla monument.

Läs mer om detta ämne
kristendom: konst och ikonografi
Kristen konst utgör en viktig del av religionen. Fram till 1700-talet var Västkonstens historia i stor utsträckning identisk…,

på 1800-talet skilde sig ikonografi från arkeologi och handlade främst om förekomsten och betydelsen av religiös symbolik i kristen konst. Under 1900-talet har undersökningen av kristen ikonografi fortsatt, men den sekulära och klassiska ikonografin av europeisk konst har också utforskats, liksom de ikonografiska aspekterna av östlig religiös konst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *