Ikonografie, věda, identifikace, popis, klasifikaci a interpretaci symbolů, témat a předmět ve výtvarném umění. Termín může také odkazovat na umělcovo použití těchto snímků v konkrétním díle. Nejstarší ikonografické studie, publikované v 16.století, byly katalogy emblémů a symbolů shromážděných ze starožitné literatury a přeloženy do obrazových pojmů pro použití umělců. Nejznámější z těchto děl je ikonologie Cesare ripy (1593)., Rozsáhlá ikonografická studie nezačala v Evropě až do 18.století, kdy se však jako společník archeologie skládala z klasifikace předmětů a motivů ve starověkých památkách.

Přečtěte si Více o Tomto Tématu
Křesťanství: Umění a ikonografie
Křesťanské umění představuje základní prvek náboženství. Až do 17.století byla historie západního umění do značné míry totožná…,

V 19. století, ikonografie se stal rozvedený z archeologie a byl zaměřen především na výskyt a význam náboženského symbolismu v umění Křesťanského. Ve 20. století pokračovalo vyšetřování křesťanské ikonografie, ale byla také prozkoumána světská a klasická ikonografie evropského umění, stejně jako ikonografické aspekty východního náboženského umění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *