en.m.wikipedia.org
()

den beskriver en växling i former som förekommer i växter och vissa protister. En form är diploid sporofyten med 2N kromosomer. Den andra formen är haploid gametofyten med n-kromosomer. Båda formerna är multicellulära.

den mogna sporofyten producerar sporer av meios vilket minskar antalet kromosomer från 2N till n. haploidsporer groddar och växer till en gametofyt som producerar gameter genom mitos., Två gameter säkrar för att bilda en zygot, som utvecklas till en sporofyt.

simple.m.wikipedia.org
()

det klassiska exemplet är mossor, där den gröna växten är en haploid gametofyt och den reproduktiva fasen är den bruna diploida sporofyten. De två formerna förekommer tillsammans.

i bryofyter och mossor är gametofyten den dominerande generationen och sporofyten är sporangiumbärande stjälkar som växer från gametofyten.
i ormbunkar är sporofyten mycket större, men gametofyten är också en liten växt som kan växa under lång tid.,
i angiospermer är sporofytgenerationen nästan hela livscykeln, förutom de små reproduktiva strukturerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *