en.m.wikipedia.org
()

To popisuje střídání v podobách, které se vyskytují v rostlinách a některých Prvoků. Jednou z forem je diploidní sporofyt s chromozomy 2N. Druhou formou je haploidní gametofyt s n chromozomy. Obě formy jsou mnohobuněčné.

zralé sporophyte produkuje spóry do meiózy, která snižuje počet chromozomů z 2n na n. Na haploidní výtrusy klíčí a rostou do gametophyte, které produkuje pohlavní buňky do mitózy., Dvě gamety se spojí, aby vytvořily zygotu, která se vyvíjí do sporofytu.

simple.m.wikipedia.org
()

klasickým příkladem je mech, kde zelené rostliny je haploidní gametophyte a reprodukční fázi je hnědá diploidní sporophyte. Obě formy se vyskytují společně.

u mechorostů a mechů je gametofyt dominantní generací a sporofyt je sporangium nesoucí stonky rostoucí z gametofytu.
u kapradin je sporofyt mnohem větší, ale gametofyt je také malá rostlina, která může růst po dlouhou dobu.,
krytosemenné rostliny, sporophyte generace je téměř celý životní cyklus, s výjimkou malé reprodukční struktury.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *