en.m.wikipedia.org
()

Det beskriver en veksling i former som forekommer i planter og noen Protists. En form er diploid sporophyte med 2n kromosomer. Den andre formen er haploid gametophyte med n-kromosomer. Begge former er flercellede.

Den modne sporophyte produserer sporer ved meiose, noe som reduserer antall kromosomer fra 2n n. Den haploid sporer spire og vokse inn i en gametophyte som produserer kjønnsceller ved mitose., To kjønnsceller smelter danner en zygote, som utvikler seg til en sporophyte.

simple.m.wikipedia.org
()

et klassisk eksempel er moser, der den grønne planten er en haploid gametophyte og den reproduktive fasen er brun diploid sporophyte. De to formene opptrer sammen.

I moser og moser den gametophyte er den dominerende generasjon og sporophyte er sporangium lager stilker som vokser fra gametophyte.
bregner, den sporophyte er mye større, men den gametophyte er også en liten plante som kan vokse i en lang periode av tid.,
I angiosperms, den sporophyte generasjon er nesten hele livsløpet, bortsett fra den lille reproduktive strukturer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *