konservatism, politisk doktrin som betonar värdet av traditionella institutioner och praxis.

konservatism är en preferens för det historiskt ärvda snarare än det abstrakta och ideala. Denna preferens har traditionellt vilat på en organisk uppfattning om samhället—det vill säga på tron att samhället inte bara är en lös samling individer utan en levande organism som består av nära sammankopplade, ömsesidiga medlemmar., Konservativa förespråkar således institutioner och metoder som har utvecklats gradvis och är manifestationer av kontinuitet och stabilitet. Regeringens ansvar är att vara tjänaren, inte mästaren, av befintliga sätt att leva, och politiker måste därför motstå frestelsen att omvandla samhälle och politik., Denna misstanke om regeringsaktivism skiljer konservatism inte bara från radikala former av politisk tanke utan också från liberalism, som är en moderniserande antitraditionalistisk rörelse som är avsedd att korrigera ondskan och missbruk till följd av missbruk av social och politisk makt. I Devil ’ s Dictionary (1906) definierade den amerikanska författaren Ambrose Bierce cyniskt (men inte olämpligt) den konservativa som ”en statsman som är enamored av befintliga onda, som skiljer sig från den liberala, som vill ersätta dem med andra.,”Konservatism måste också särskiljas från de reaktionära utsikterna, vilket gynnar återställandet av en tidigare, och vanligtvis föråldrad, politisk eller social ordning.

det var inte förrän i slutet av 18th century, som svar på den franska revolutionens omvälvningar (1789), som konservatism började utvecklas som en distinkt politisk attityd och rörelse. Termen konservativ infördes efter 1815 av anhängare av den nyrenoverade Bourbon monarkin i Frankrike, inklusive författare och diplomat Franois-Auguste-René, vicomte de Chateaubriand., 1830 använde den brittiska politikern och författaren John Wilson Croker termen för att beskriva det brittiska Torypartiet (se Whig och Tory), och John C. Calhoun, en ivrig försvarare av staternas rättigheter i USA, antog det strax efteråt., Den moderna konservatismens upphovsman (även om han aldrig använde termen själv) är allmänt erkänd som den brittiska parlamentariker och politiska författaren Edmund Burke, vars reflektioner om revolutionen i Frankrike (1790) var ett kraftfullt uttryck för konservativa avslag på den franska revolutionen och en stor inspiration för kontrarevolutionära teoretiker på 1800-talet. För Burke och andra proparlamentariska konservativa uppvägde revolutionens våldsamma, otraditionella och upprörande metoder och skadade dess befriande ideal., Den allmänna revelsionen mot revolutionens våldsamma kurs gav konservativa möjlighet att återställa förrevolutionära traditioner, och flera märken av konservativ filosofi utvecklades snart.

Chateaubriand, François-Auguste-René, vicomte de

François-Auguste-René, vicomte de Chateaubriand, lithograph (1832) av François-Séraphin Delpech efter en oljemålning av Anne-Louis Girodet-Trioson.,

Wellcome Library, London

den här artikeln diskuterar konservatismens intellektuella rötter och politiska historia från 1700-talet till nutiden. För täckning av konservativa idéer i den politiska filosofins historia, se politisk filosofi.

få en Britannica Premium-prenumeration och få tillgång till exklusivt innehåll. Prenumerera nu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *