vermoedelijke oorzaken

De Agricultural Research Service van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw organiseerde inspanningen om de CCD-crisis aan te pakken door middel van enquêtes en gegevensverzameling, analyse van monsters, en mitigatie-en preventieve maatregelen. Er werden verschillende mogelijke oorzaken van CCD gesuggereerd., Zij omvatten chemische verontreiniging van voedselvoorraden van kolonies of bijenwas; vergiftiging door pesticiden, waaronder insecticiden op nicotinebasis, bekend als neonicotinoïden (waarvan het gebruik in sommige landen is beperkt); mogelijk gebrek aan genetische diversiteit in kolonies; en infectie van kolonies door pathogenen of parasieten, waaronder bekende honingbijparasieten zoals de eencellige microsporidianen (parasitaire schimmel) Nosema ceranae en N. apis en de invasieve varroamijt (Varroa destructor).

krijg een Britannica Premium abonnement en krijg toegang tot exclusieve content.,

meerdere studies hebben aangetoond dat CCD het resultaat kan zijn van gelijktijdige blootstelling aan een combinatie van twee of meer pathogenen of stressoren, waarbij de combinatie van stressoren een synergetisch effect heeft. Bijenvolken worden vaak besmet met ziekteverwekkers en parasieten, en het onderzoek naar de interacties van alle mogelijke veroorzakers is een uitdaging gebleken voor bijenonderzoekers., Ziekteverwekkers die betrokken zijn bij CCD zijn acute bijenverlamming virus, Ascosphaera apis (chalkbrood ziekte), zwarte koningin cel virus, chronische bijenverlamming virus, misvormde vleugel virus, invertebrate iriserende virus, Israëlische acute verlamming virus, Kashmir bee virus, Nosema species, paenibacillus larven (Amerikaanse vuilbroed), en sacbrood virus. Veel van deze ziekteverwekkers zijn in toenemende mate aanwezig in bijenkasten die door CCD zijn aangetast, en varroamijten kunnen dodelijke honingbijvirussen overdragen, waaronder het zwarte koningin-celvirus en het misvormde vleugelvirus., Nochtans, zijn geen ziekteverwekkers gevonden definitief om de wanorde te veroorzaken. Een andere parasiet die een rol kan spelen bij CCD is de phoridevlieg Apocephalus borealis. Een bekende parasiet van hommels, A. borealis is geïdentificeerd als een opkomende bedreiging voor honingbijen. Het werd voor het eerst gemeld om honingbijen te infecteren in 2012, toen het bleek te worden geassocieerd met hive verlating. Honingbijen van parasitaire bijenkorven zijn vaak besmet met Nosema-soorten en misvormd vleugelvirus., Veel phoride larven die uit dode bijen komen zijn ook besmet met die ziekteverwekkers, wat suggereert dat phoride vliegen kunnen dienen als reservoir voor de agenten, die ze overdragen aan bijen bij parasitisatie.

pesticiden die betrokken zijn bij CCD zijn onder meer de neonicotinoïden imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam. Hoewel er geen causaal verband is vastgesteld, zijn de middelen in verband gebracht met atypisch gedrag van de honingbij en een verzwakte immuunfunctie, wat een reeds bestaande pathogeeninfectie kan verergeren., Bijvoorbeeld, lijkt de subletale blootstelling aan thiamethoxam de homingcapaciteit van bijen te schaden, met gevolgen voor kolonie overleving, en de blootstelling aan imidacloprid en clothianidin kan immune functie onderdrukken en de proliferatie van misvormde vleugelvirus in besmette honingbijen bevorderen. Bovendien is aangetoond dat een antimicrobieel middel dat bekend staat als fumagilline dat algemeen wordt gebruikt om Nosema-soorten te bestrijden, de fysiologie van Europese honingbijen beïnvloedt bij concentraties die niet effectief zijn tegen N. ceranae, de meest invasieve microsporidiaanpathogenen., Omdat honingbijen die in broedkammen met hoge gehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen worden gekweekt, een verhoogde gevoeligheid vertonen voor N. ceranae, bestaat de bezorgdheid dat pesticiden en andere agentia, waaronder fumagilline, kunnen bijdragen tot een toename van het voorkomen van N. ceranae-infecties.

de volledige sequentie van het genoom van de honingbij, die eind 2006 werd gepubliceerd, was een technologische vooruitgang die denkbaar zou kunnen helpen bij het ontdekken van de onderliggende oorzaak van CCD bij honingbijen. Kennis van de sequentie maakte nieuwe moleculaire benaderingen beschikbaar en introduceerde honingbijgenomica bij het onderzoek van CCD., Het stelde wetenschappers ook in staat om de impact van de mogelijke causale agentia op specifieke genen en de gezondheid van de honingbijkolonie te bestuderen. Ook kan de advance helpen bij het identificeren van nieuwe pathogenen in honingbijen en het ontrafelen van de complexe effecten van meerdere combinaties van pathogenen en milieutoxines.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *