om denna rapport

denna rapport släpptes våren 2019.

GPA& LSAT

referenser till lägsta, median och högsta GPA-och LSAT-poäng återspeglar de av 25: e, 50: e respektive 75: e percentilen bland de sökande som beviljats antagning som inskrivna som heltidsstudenter i fall2018.

Acceptansfrekvens

acceptansfrekvensen är den för sökande som beviljats tillträde som heltidsstuderande för klasser som börjar hösten 2018.,Sökandenas acceptansnivå återspeglar inte den faktiska inskrivningsgraden, en delmängd.

förhållandet mellan Student och fakultet

förhållandet mellan student och fakultet visar antalet studenter för den klassen per fakultetsmedlem. Detta förhållande återspeglar de sökande som beviljats antagning som inskrivna som heltidsstuderande i fall2018.

Barpassagehastigheter

barpassagehastigheterna återspeglar dem bland förstagångsprovtagare för vintern och summer2017administration av barproven., Staten noterade är att där det största antalet juristskolans akademiker tog barprovet för den rapporterade perioden.

sysselsättningsgrad

de angivna sysselsättningsnivåerna är de som avlades in i2017-tiden vid tidpunkten för examen och tio månader efter examen.

Lagbiblioteksvolymer

uppgifterna anger antalet utskrifts-och mikroformvolymer samt volymekvivalenter.,

kön, ras& etnicitet

de data som visas anger andelen av fakulteten som är manliga och kvinnliga, respektive, och andelen av fakulteten och studenter som är ras eller etnisk minoritet(Hispanics av någon ras, amerikanska indiska eller Alaska infödda, asiatiska, svarta eller afroamerikanska, infödda Hawaiian eller andra Stillahavs Öländare, multiracial, icke-bosatt främmande, eller okänd ras).,

löner

lönestatistiken är lönestatistiken för heltidsanställda juridikstuderande för klassen 2017vid tidpunkten för examen och inom tio månader efter examen (ungefär våren2018), som självrapporterad av de utexaminerade.

de löner som anges för ”Median lön privat” återspeglar dessa löner för den 50: e percentilen, bland de utexaminerade som arbetar i privat praktik som advokatbyrå associates., De löner som anges för ”Median lön Offentlig” återspeglar dessa löner för den 50: e percentilen, bland de utexaminerade som arbetar i statliga jobb eller rättsliga kontorister på federal eller statlig nivå.

vid bestämning av medianlöner har arbeten som klassificeras som ”JD-fördel” uteslutits (dvs. positioner där arbetsgivaren kräver en JD eller anser att det är en fördel att hålla en sådan grad, men där tillträde till baren inte krävs).,

Rapporttitel

motivet bakom berättigande till denna rapport som ”2020” – rapporten är att vår 2020 Law School Rankingsreport och 2020 Law School Profilesär av stort intresse för potentiella juristskolans sökande som försöker anmäla sig till klasser som börjar hösten 2020. Vid tidpunkten för offentliggörandet av denna rapport våren 2019 återspeglade denna sysselsättningsstatistik de mest aktuella tillgängliga uppgifterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *