mål: Syftet med studien var att bestämma vilka typer av kriser i Sickle Cell Disease (SCD) patienter som sågs vid hematologiska Dagvårdsenheten (HDCU) vid University College Hospital (uch), Ibadan.,

Material och metoder: studien är en retrospektiv undersökning med hjälp av registren över alla patienter som sågs år 2001 (januari-December). Data som extraherades inkluderade demografiska parametrar, typer av kriser, hematokritnivå och resultatet av den mottagna behandlingen. De studerade patienterna var både HbSS och HbSC i kriser.

resultat: femhundra och åtta HbSS och trettiosju HbSC-patienter sågs under undersökningsperioden. Vaso-ocklusiv kris hade den högsta prevalensen på 91, 6%, medan hemolytisk kris hade minst (0, 5%). Fler kvinnor (56,7%) hade kriser än män (43.,3%) i vaso-ocklusiv grupp. Förhållandet mellan kristyp och kön var inte signifikant (p = 0,282). Unga vuxna (20-29 år) hade fler kriser (49,9%) än andra åldersgrupper, men kriser var sällsynta hos barn (0,2%). Det fanns dock ett signifikant samband mellan åldersgrupp och kristyp (p < 0.00). Åttio procent av ämnena hade PCV > 20%. Typen av kris är signifikant relaterad till den mottagna behandlingen (p < 0.000)., Femtiosex procent av patienterna krävde smärtstillande medel ensam medan de var tillåtna för blodtransfusion och andra medicinska, kirurgiska, gynekologiska och obstetriska komplikationer. Det fanns bara 1 (0.1%) registrerade död inom 12-månadersperioden i en 31-årig HbSC-kvinna som hade smärtsam och hemolytisk kris.

slutsats: det fanns sex typer av kriser som sågs hos patienter med sicklecellsjukdom, nämligen vaso-ocklusiv, sekvestrering,infarkt, aplastisk, hemolytisk och skelettsmärta. Vaso-ocklusiv kris var minst de vanligaste och hemolytiska kriserna., Vaso-ocklusiv kris var vanligare bland unga vuxna (20-29 års åldersgrupp). Dödligheten befanns vara 0, 1%.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *