Doel: Het doel van de studie was het bepalen van de soorten van crises in sikkelcelanemie (SCD) patiënten gezien op de Hematologie Dag Care Unit (HDCU) van de University College Hospital (UCH), Ibadan.,

materiaal en methoden: de studie is een retrospectief onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van de registers van alle patiënten die in het jaar 2001 (Januari-December) zijn gezien. De geëxtraheerde gegevens omvatten demografische parameters, soorten crises, hematocrietniveau en het resultaat van de ontvangen behandeling. De onderzochte patiënten waren zowel HbSS als HbSC in crises.

resultaat: er werden vijfhonderd acht HBS en zevenendertig hbsc-patiënten gezien tijdens de onderzoeksperiode. De Vaso-occlusieve crisis had de hoogste prevalentie van 91,6%, terwijl de hemolytische crisis de minste was (0,5%). Meer vrouwen (56,7%) hadden een crisis dan mannen (43.,3%) in de vaso-occlusieve groep. De relatie tussen crisistype en geslacht was niet significant (p = 0,282). Jonge volwassenen (20-29 jaar) hadden meer crises (49,9%) dan andere leeftijdsgroepen, maar crises waren zeldzaam bij kinderen (0,2%). Er was echter een significant verband tussen leeftijdsgroep en crisistype (p < 0,00). Eenentachtig procent van de patiënten had PCV > 20%. Het type crisis is significant gerelateerd aan de ontvangen behandeling (p < 0.000)., Zesenvijftig procent van de proefpersonen had alleen pijnstillers nodig terwijl ze werden opgenomen voor bloedtransfusie en andere medische, chirurgische, gynaecologische en obstetrische complicaties. Er werd slechts 1 (0,1%) overlijden geregistreerd binnen de onderzoeksperiode van 12 maanden bij een 31-jarige HbSC-vrouw die een pijnlijke en hemolytische crisis had.

conclusie: er werden zes soorten crises waargenomen bij de patiënten met sikkelcelziekte, namelijk vaso-occlusieve, sequestratie, infarctieve, aplastische, hemolytische en botpijncrises. Vaso-occlusieve crisis was de meest voorkomende en hemolytische crisis het minst., Vaso-occlusieve crisis kwam vaker voor bij jongvolwassenen (20-29 jaar). Het sterftecijfer werd vastgesteld op 0,1%.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *