een optimale omgeving in het vroege leven is cruciaal voor het waarborgen van ideale neurologische ontwikkelingsresultaten. De ontwikkeling van de hersenen bestaat uit een fijn afgestemde reeks van ruimtelijk en temporeel beperkte gebeurtenissen, die door blootstelling aan een suboptimale intra-uteriene omgeving kunnen worden beà nvloed., Er zijn aanwijzingen dat de ontwikkeling van de hersenen bijzonder kwetsbaar kan zijn voor factoren zoals voeding van de moeder, infectie en stress tijdens de zwangerschap. In dit overzicht bespreken we hoe maternale factoren zoals deze de ontwikkeling van de hersenen en het resultaat bij nakomelingen kunnen beïnvloeden, en we identificeren ook bewijs dat suggereert dat de uitkomst in veel gevallen kan worden gestratificeerd naar socio-economische status (SES), met individuen tussen lagere haakjes meestal met een slechtere uitkomst. We kijken naar de relevante epidemiologische gegevens en trekken waar nodig parallellen met mechanismen die door preklinisch werk worden voorgesteld., We bespreken ook mogelijke transgenerationele effecten van deze maternale factoren en de mogelijke mechanismen die hierbij betrokken zijn. We concluderen dat veranderbare factoren zoals maternale voeding, infectie en stress een belangrijke bijdrage leveren aan atypische hersenontwikkeling en dat SES waarschijnlijk ook een sleutelrol speelt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *