Bijbelverzen gerelateerd aan het vernieuwen van je geest vanaf de King James versie (Statenvertaling) door relevantie

-Sorteer op Boekvolgorde

Romeinen 12:2 – en wees niet gelijkvormig aan deze wereld: maar word getransformeerd door de vernieuwing van je geest, zodat je kunt bewijzen wat dat goed, en acceptabel is, en perfect, wil van God.,Filippenzen 4: 8-ten slotte, broeders, al wat waar is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat goed is; als er enige deugd is, en als er enige lof is, denk dan aan deze dingen.Romeinen 12: 1-2-ik bid u dan, broeders, door de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend offer, heilig, gode welgevallig, uw redelijke dienst. (Lees Meer…2 Korintiërs 4: 16-om welke reden wij niet bezwijken; maar hoewel onze uiterlijke mens vergaat, wordt het innerlijke van dag tot dag vernieuwd.,Filippenzen 4: 6-7 – wees voor niets voorzichtig; maar laat in alles door gebed en smeking met dankzegging uw verzoeken aan God bekend worden gemaakt. (Lees Meer…Psalmen 119: 11-Uw Woord heb ik in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondige.,Efeziërs 4:23 – en wordt vernieuwd in de geest van je verstand; 1 Petrus 1:13 – Daarom omgord de lenden van je verstand, wees nuchter, en hoop tot het einde voor de genade die tot je gebracht zal worden bij de openbaring van Jezus Christus; 2 Korintiërs 10: 4-5 – (voor de wapens van onze oorlogvoering niet vleselijk, maar machtig door God tot het neerhalen van sterke houdingen;) (Lees meer…Kolossenzen 3: 2-Stel je genegenheid op de dingen boven, niet op de dingen op de aarde.Johannes 8: 32 – En gij zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.,Kolossenzen 3: 16 – laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen in alle wijsheid; leer en Verman elkaar in Psalmen en hymnen en geestelijke liederen, zingend met genade in uw hart aan de Heer.Filippenzen 2: 5-Laat deze gedachten in u zijn, die ook in Christus Jezus was: Jeremia 29: 11 – Want Ik ken de gedachten die ik over u denk, zegt de Heer, gedachten van vrede, en niet van kwaad, om u een verwacht einde te geven.Efeziërs 4: 20-24 – maar Gij hebt Christus niet zo geleerd; (Lees meer…Johannes 17: 17-Heilig hen door Uw waarheid: Uw Woord is waarheid.,Jesaja 40: 31-Maar die op den HEERE wachten, zullen sterkte vernieuwen; zij zullen opstijgen met vleugelen als arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.1 Korintiërs 2: 16 – Want wie heeft de gedachten des Heren gekend, opdat hij hem onderrichtte? Maar we hebben de geest van Christus.Jesaja 42: 1-8 – aanschouw Mijn knecht, die ik ondersteun; mijn uitverkorenen, mijn ziel heeft welbehagen; ik heb mijn geest op hem gelegd; hij zal het oordeel aan de heidenen voortbrengen. (Lees Meer…,Romeinen 7: 18-25-want ik weet, dat in mij (dat is, in mijn vlees) geen goed woont; want het wil is bij mij aanwezig; maar het goede te doen, Vind ik niet. (Lees Meer…)

onderwerpen en verzen worden automatisch gegenereerd door zoekopdrachten van gebruikers. Als een vers of onderwerp niet hoort, neem dan contact met ons op. Sommige Schriftverwijzingen / categorieën met dank aan Open Bible .info onder CC BY 3.0

zoek in de King James versie (Statenvertaling) voor meer referenties over het vernieuwen van je geest…,br>Bijbel Verzen Over het Huwelijk
bijbelverzen Over Genezing
bijbelverzen Over Vrede
de Bijbel Verzen Over het Gebed

bijbelverzen Over Kinderen
bijbelverzen Over Vergeving
de Bijbel Verzen Over de Trust
de Bijbel Verzen Over de Kracht
bijbelverzen Over Genade
de Bijbel Verzen Over Dood
bijbelverzen Over Hoop

bijbelverzen Over Echtscheiding
bijbelverzen Over Angst
bijbelverzen Over Tien Geboden
de Bijbel Verzen Over Vrouwen
bijbelverzen Over Mannen
de Bijbel Verzen Over de Hemel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *