de hele noot of halve noot heeft een notenkop in de vorm van een hol ovaal—zoals een halve noot (of minim)—maar zonder notensteel (zie Figuur 1). Omdat het gelijk is aan vier slagen in 4
4 tijd, neemt het de gehele lengte in van een maat in die tijdhandtekening.

andere noten zijn veelvouden of fracties van de hele noot. Bijvoorbeeld, een dubbele hele noot (of breve) duurt twee keer de duur van de hele noot, een halve noot duurt de helft van de duur, en een kwart noot (of crotchets) duurt een kwart van de duur.

een verwant symbool is de gehele rest (of halfbrede rest)., Het is meestal van toepassing op een hele maat, maar kan soms een rust betekenen voor de duur van een hele noot in langere tijd handtekeningen zoals 3
2 of 5
4. (Een hele maat rust wordt getekend gecentreerd binnen de maat, terwijl een rust die voor een hele noot is uitgelijnd op waar de noot zou zijn.,) Hele rusten worden getekend als ingevulde rechthoeken die gewoonlijk onder de tweede regel aan de bovenkant van een muzikale notenbalk hangen, hoewel ze soms onder een andere regel (of grootboeklijn) worden geplaatst in meer gecompliceerde polyfone passages, of wanneer twee instrumenten of vocalisten op één notenbalk worden geschreven en één tijdelijk stil is.

de hele noot en de hele rust kunnen ook worden gebruikt om een hele maat aan te duiden in muziek met een vrij ritme, zoals Anglicaans gezang, ongeacht de tijd van de maat. Dit gebruik kan algemeen worden toegepast op elke vorm van muziek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *