hela noten eller semibreven har ett nothuvud i form av en ihålig oval—som en halv anteckning (eller minim)—men utan notstam (se Figur 1). Eftersom det är lika med fyra slag i 4
4 tid, det upptar hela längden av ett mått i den tiden signatur.

övriga noter är multiplar eller fraktioner av hela noten. Till exempel varar en dubbel hel anteckning (eller breve) dubbelt så länge som hela anteckningen, en halv anteckning varar en halv varaktighet och en fjärdedel anteckning (eller crotchets) varar en fjärdedel varaktigheten.

en relaterad symbol är hela resten (eller semibreve resten)., Det gäller vanligtvis för en hel åtgärd, men kan ibland innebära en vila under en hel anteckning i längre tidssignaturer som 3
2 eller 5
4. (En hel åtgärd vila dras centrerad inom åtgärden, medan en vila som varar för en hel anteckning är anpassad till var anteckningen skulle vara.,) Hela vilar dras som fyllda rektanglar i allmänhet hängande under den andra raden från toppen av en musikalisk personal, även om de ibland kan sättas under en annan linje (eller liggare linje) i mer komplicerade polyfoniska passager, eller när två instrument eller vokalister skrivs på en personal och en är tillfälligt tyst.

hela noten och hela resten kan också användas för att beteckna en hel åtgärd i musik av fri rytm, såsom anglikansk sång, oavsett tidpunkten för åtgärden. Denna användning kan tillämpas generellt på någon form av musik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *