net als bij de meeste andere oude Chinese denkers gebruikt Lao Tzu ‘ s manier om zijn ideeën uit te leggen vaak paradox, analogie, toe-eigening van oude gezegden, herhaling, symmetrie, rijm en ritme. De geschriften toegeschreven aan hem zijn poëtisch en dicht. In dit citaat, Lao Tzu probeert uit te drukken dat grote dingen beginnen vanuit een bescheiden begin. In het origineel verwijst de tekst naar “1000 li journey”. Een li is een oude Chinese maat van afstand die wordt omgezet in 360 mijl of 576 km.e.,

Er is weinig bekend over het leven van Lao Tzu. Zijn historische bestaan is sterk omstreden, evenals zijn auteurschap van het baanbrekende Taoïstische werk, Tao Te Ching. Sommige legenden zeggen dat hij werd geboren met wit haar, acht of tachtig jaar in de schoot van zijn moeder. volgens de traditie was Lao Tzu een tijdgenoot van Confucius en werkte hij als archivaris in de keizerlijke bibliotheek van het Hof van de Zhou-dynastie tijdens de 6e eeuw v.Chr. Confucius ontmoette hem opzettelijk of per ongeluk in Zhou, waar Confucius door de bibliotheekrollen ging bladeren., Volgens deze verhalen besprak Confucius de hoekstenen van het Confucianisme met Lao Tzu. Deze laatste was sterk gekant tegen wat hij voelde als Holle praktijken, vandaar de geboorte van het Taoïsme. Lao Tzu is een belangrijke cultuurheld in China.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *