Dette prosjektet vil vise deg hvordan du bruker en ultrasonisk sensor med en Arduino.

Hva er en ultrasonisk sensor?

En ultrasonisk sensor er en modul som bruker ultralyd (du hadde ikke forventet det, gjorde du?).

det gjør Det mulig å oppdage en tilstedeværelse eller for å måle avstand via ultrasounds.

Han sender en ultralyd puls via hans trigonometriske terminaler og får dem via hans echo terminaler.,

ultralyd-sensor sender 8 pulser av 40KHz via de trigonometriske terminaler (hørbar for mennesker, det er ultrasounds).

ultralyd pulser collider av objektet, og går i den andre retningen.,*

echo terminaler mottar ultralyd pulser og sensor beregner avstanden basert på den tiden av pulser.

Hastigheten på ultrasounds: 340 meter per sekund.

Kode

Vi vil bruke serial monitor med denne linjen med kode:

Serial.print("Distance in cm : ");

serial monitor er et eget vindu som vises når du klikker på knappen «serial monitor» øverst til høyre.,

Serial monitor er brukt for å motta eller sende data til Arduino-kortet.

Så vil programmet skrive ut på skjermen «Avstand i cm:» og avstanden etter.

Merk : dette vinduet kan du ikke være klar, slik at du må lukke den for å fjerne det du skriver.,

Tilkoblinger

jeg kan ikke finne ultrasonisk sensor i Fritzing for skjemaer, så vil jeg si tilkoblinger her:

Pin 11 (Arduino) —–> Echo

Pin-12 (Arduino) ——> Trigonometriske

GND (Arduino) ——-> GND (Sensor)

5V (Arduino) —–> VCC (Sensor)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *