Semi lastbilschaufförer har höga krav på vård de måste lyda bakom ratten. Liksom andra förare måste de följa vägbaneregler och hastighetsgränser. De måste också uppfylla federala riktlinjer för säker och försiktig körning. En försumlig, slarvig eller hänsynslös semi lastbilschaufför kan äventyra alla andra på vägen. Om du märker hänsynslösa körbeteenden från en lastbilschaufför i Dallas, rapportera föraren till myndigheterna. Rapportering en vårdslös semi lastbilschaufför eller osäkra rigg kan förhindra en katastrofal lastbil olycka., Om du har skadats av en slarvig stor rigg förare tala med en Dallas lastbil olycka advokat.

hur man rapporterar en lastbilschaufför för fara eller vårdslös / farlig körning

vårdslös körning överstiger parametrarna för försumlig körning. Förarens försumlighet är oavsiktlig. En lastbilschaufför kanske inte märker att han eller hon överskrider hastighetsgränsen eller inte betalar tillräckligt med uppmärksamhet åt vägen. Vårdslös körning visar å andra sidan en markant brist på hänsyn till konsekvenserna av förarens handlingar. En hänsynslös lastbilschaufför visar en hänsynslös förakt för andras säkerhet., Hänsynslös eller farlig körning kan inkludera textning och körning, tailgating, överdriven fortkörning, vävning genom trafik eller olaglig passering.

vårdslös endangerment är ännu allvarligare än vårdslös körning. Det är när en lastbilschaufför engagerar sig i beteende som skapar en betydande risk för allvarliga skador eller dödsfall för andra. Reckless endangerment är ett brott i Texas och de flesta andra stater. Exempel på vårdslös fara hos en lastbilschaufför kan variera från att köra under påverkan av droger eller alkohol till att driva en lastbil utan att vara kvalificerad att göra det., Som bilförare, om du märker en lastbilschaufför som kan vara skyldig till hänsynslös körning eller hänsynslös fara, kan du rapportera föraren till myndigheterna.

om lastbilschauffören verkar sätta andra människors liv i fara, ring 911 för att rapportera en säkerhet nödsituation. Håll avståndet medan du beskriver situationen och ge polisen information såsom lastbilens registreringsnummer. Om det är en nonemergency situation, kontakta transportavdelningen (DOT) direkt. Du kan klaga online eller via telefon på (855) 368-4200., Pricken kan skicka officerare för att kvarhålla lastbilschauffören eller på annat sätt undersöka situationen. Rapportering en vårdslös lastbilschaufför kan förhindra en allvarlig eller dödlig olycka i Dallas.

förhindra Semi lastbil olyckor

det är till stor del upp till lastbilsföretaget och dess förare för att förhindra semi lastbil olyckor. De är de parter som ansvarar för att säkerställa säkerheten för sina stora riggar, liksom dess förare och andra anställda. Ett lastbilsföretag måste följa strikta normer för vård under förfaranden som att anställa förare, träna dem och testa för droger., Lastbilsföretaget ansvarar också för underhåll och reparationer av flottan. Eventuella överträdelser av tullen inom dessa standarder kan bidra till en semi lastbil olycka.

som förare av passagerarfordon kan du också ha befogenhet att förhindra en semi lastbilsolycka. Var uppmärksam och var uppmärksam när du kör runt Dallas. En lastbilschaufför kan uppvisa tecken på försumlig eller hänsynslös körning innan han orsakar en olycka., Om du märker att en lastbilschaufför Driver mellan körfält, vävning genom trafik, fortkörning, ignorerar vägbaneregler, somnar bakom ratten eller på annat sätt kör hänsynslöst, rapportera honom eller henne till rätt myndigheter. Du kan vara anledningen till att polisen återkallar förarens kommersiella licens eller bestraffa lastbilsföretaget, ta den farliga lastbilen eller föraren av vägen.

Du bör också rapportera eventuella märkbara utrustning-eller lastbilsunderhållsproblem. Om lastbilen visas i ett tillstånd av förfall, med slitna däck, till exempel rapportera vad du ser till pricken., Ge lastbilen nummer under ditt telefonsamtal för att hjälpa pricken spåra rätt semi lastbil. Osäker utrustning eller en lastbil i dåligt skick kan i slutändan orsaka en olycka. Dåligt underhållna stora riggar eller hänsynslösa förare bär alltid rapportering i Texas. Prata med en Dallas personskada advokat om du har hotats eller skadas av en vårdslös förare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *