řidiči návěsů mají vysoké standardy péče, které musí poslouchat za volantem. Stejně jako ostatní řidiči musí dodržovat pravidla vozovky a rychlostní limity. Musí také splňovat federální pokyny pro bezpečnou a obezřetnou jízdu. Nedbalý, neopatrný nebo bezohledný řidič návěsu může ohrozit všechny ostatní na silnici. Pokud si všimnete bezohledného chování řidiče kamionu v Dallasu, nahlaste řidiče úřadům. Hlášení bezohledného řidiče návěsu nebo nebezpečné soupravy by mohlo zabránit katastrofické nehodě kamionu., Pokud jste byli zraněni neopatrným řidičem velké soupravy, promluvte si s právníkem nehody v Dallasu.

Jak nahlásit řidiči kamionu za ohrožení nebo bezohlednou / nebezpečnou jízdu

bezohledná jízda překračuje parametry nedbalostní jízdy. Nedbalost řidiče je neúmyslná. Řidič kamionu si nemusí všimnout, že překračuje rychlostní limit nebo nevěnuje dostatečnou pozornost silnici. Bezohledná jízda na druhé straně ukazuje výrazný nedostatek úcty k důsledkům jednání řidiče. Bezohledný řidič kamionu ukazuje bezohledné ignorování bezpečnosti ostatních., Bezohledná nebo Nebezpečná jízda může zahrnovat posílání SMS zpráv a řízení, tailgating, nadměrné překročení rychlosti, tkaní přes dopravu nebo nezákonné projíždění.

bezohledné ohrožení je ještě závažnější než bezohledná jízda. To je, když řidič kamionu se zabývá chováním, které vytváří značné riziko vážných zranění nebo smrti ostatním. Bezohledné ohrožení je zločin v Texasu a ve většině ostatních států. Příklady bezohledného ohrožení řidičem kamionu se mohou lišit od řízení pod vlivem drog nebo alkoholu až po provoz kamionu, aniž by k tomu byl způsobilý., Jako řidič motorového vozidla, pokud si všimnete řidiče kamionu, který může být vinen bezohlednou jízdou nebo bezohledným ohrožením, můžete řidiče nahlásit úřadům.

Pokud se zdá, že řidič kamionu ohrožuje životy jiných lidí, zavolejte 911 a nahlaste bezpečnostní nouzovou situaci. Udržujte si odstup, když popisujete situaci a poskytněte policii informace, jako je číslo poznávací značky kamionu. Pokud se jedná o neemergenční situaci, kontaktujte přímo Ministerstvo dopravy (DOT). Můžete si stěžovat online nebo telefonicky na (855) 368-4200., Tečka může poslat policisty, aby zadrželi řidiče kamionu nebo jinak vyšetřili situaci. Hlášení bezohledného řidiče kamionu by mohlo zabránit vážné nebo smrtící nehodě v Dallasu.

prevence dopravních nehod

je do značné míry na přepravní společnosti a jejích řidičích, aby předešli nehodám semi kamionů. Jsou to strany odpovědné za zajištění bezpečnosti svých velkých souprav, stejně jako jejich řidičů a dalších zaměstnanců. Přepravní společnost musí dodržovat přísné standardy péče během postupů, jako je najímání řidičů, jejich školení a testování drog., Přepravní společnost má také na starosti údržbu a opravy vozového parku. Jakékoli porušení povinnosti v rámci těchto norem by mohlo přispět k nehodě semi truck.

jako řidič osobního vozidla byste mohli mít také sílu zabránit nehodě semi truck. Zůstaňte ve střehu a věnujte pozornost při jízdě po Dallasu. Řidič kamionu mohl před příčinou nehody vykazovat známky nedbalosti nebo bezohledné jízdy., Pokud si všimnete, že řidič kamionu driftování mezi pruhy, tkaní přes provozu, překročení rychlosti, ignoroval vozovky pravidla, usnul za volantem, nebo jinak jízdy z nedbalosti, zpráva ho nebo ji na správné orgány. Ty mohou být důvodem, proč policie odejmout řidičský komerční licence, nebo sankcionovat přepravní společnosti, přičemž nebezpečné auto nebo řidič mimo silnici.

měli byste také nahlásit jakékoli znatelné problémy s vybavením nebo údržbou nákladních vozidel. Pokud se vůz objeví ve stavu havarijního stavu, například s opotřebovanými pneumatikami nahlaste, co vidíte na tečku., Uveďte číslo kamionu během telefonního hovoru, abyste pomohli tečce vystopovat správný semi truck. Nebezpečné vybavení nebo kamion ve špatném stavu by nakonec mohly způsobit nehodu. Špatně udržované velké soupravy nebo bezohlední řidiči vždy nesou hlášení v Texasu. Pokud jste byli ohroženi nebo zraněni bezohledným řidičem, promluvte si s právníkem Dallas personal injury.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *