vad är en As-Built Plan?

i arkitektur-och byggbranschen hänvisar ”As-Built” till en ritning som visar de befintliga dimensionerna och förhållandena för en byggnad, ett utrymme eller ett område. Så en inbyggd ritning bör visa byggnaden exakt som den för närvarande är, i motsats till en designritning som visar byggnadens avsedda eller föreslagna layout. Detta är en kritisk skillnad, eftersom en konstruerad byggnad nästan aldrig motsvarar exakt de ursprungliga konstruktionsritningarna.,

det finns många anledningar till varför byggnadsritningar kan vara felaktiga. Ofta finns det komplikationer som uppstår under konstruktion som tvingar entreprenören att göra variationer från de ursprungliga planerna. Eller med tiden kan byggnaden ha genomgått flera renoveringar och / eller hyresgästförbättringar, som aldrig dokumenterades och registrerades korrekt i byggplanerna. Oavsett fall är en as-byggd ritning avsedd att dokumentera byggnadens nuvarande dimensioner och layout och visa de befintliga villkoren ”som-är”.,

idag finns det flera olika termer och stavningar som används när man hänvisar till As-byggda ritningar.

dessa inkluderar:

• * befintliga villkor ritningar

• Spela in ritningar
• uppmätta ritningar
• Asbuilt (ritningar, planer, etc..)
• As-Bygga eller Asbuild (ritningar, planer, etc…)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *