Lokale provincies zijn verantwoordelijk voor de afgifte van de vergunning op basis van discretie.

de aanvraagprocedure voor een vergunning voor het CCW van New York verschilt omdat er verschillende soorten vergunningen zijn die door verschillende provincies worden afgegeven.

u moet echter voldoen aan alle vereisten van de New York gun wetten voordat u deze vergunningen mag aanvragen.,

New York Gun Laws

u kunt carry in New York verbergen met de New York Pistol License die dient als CCW permit.

maar u moet minstens eenentwintig jaar oud zijn voordat u een New York concealed carry vergunningaanvraag kunt indienen, met uitzondering van alleen leden van het leger.

New York geeft alleen vergunningen af aan ingezetenen, per tijdsresident, en aan personen wier standplaats in de staat is gelegen.,

Er zijn ook verschillende lokale wetten die het bezit van vuurwapens in New York regelen.

ook vereist de staat geen vuurwapentraining voordat je carry kunt verbergen, maar dit is niet het geval in provincies zoals Westchester.

New York concealed carry permits zijn van verschillende types, maar de gebruikelijke die door de meeste provincies wordt afgegeven, zal u toelaten om uw vuurwapen op de meeste plaatsen te bezitten.,

New York CCW Permit Reciprocity

New York heeft geen reciprociteitsovereenkomst met een andere staat; daarom houdt het geen rekening met een CCW-vergunning van staten in het land.

toch kunt u geen vuurwapen bezitten binnen het grondgebied van de staat zonder validatie.

andere dingen die u moet weten over wederkerigheid in New York zijn het volgende:

 • Staten die een CCW-vergunning uit New York zullen respecteren: u kunt verbergen draag met uw New York CCW-vergunning in deze staten. Het zijn er tien.,
 • staat met beperkte wederkerigheid met New York: Michigan zal u toestaan om te verbergen dragen binnen het grondgebied van de staat als u een volledige inwoner van New York, en je hebt een New York CCW vergunning om te laten zien voor het. Dit omvat niet degenen die een vergunning hebben op basis van het feit dat gedeeltelijke bewoners.
 • Staten die een permitless beleid hebben: u kunt legaal een vuurwapen bezitten in deze staten zonder een CCW-vergunning. Maar je moet voldoen aan de minimum leeftijd eisen om dit te doen. Het zijn er veertien.,

voordat u carry in andere staten kunt verbergen, zelfs als ze New York CCW-vergunning accepteren of niet, moet u bekend zijn met hun wapenwetten.

zorg ervoor dat u met uw vuurwapens omgaat volgens de vereisten van de wapenwet en dat u andere beperkingen in deze wetten respecteert.,

Uw Verborgen Voeren Wapen Vergunning in slechts enkele Minuten Online

vestiging in New York Beperking Voor het Bezit Van Vuurwapens

Zelfs met uw New York Pistool Licentie, is het u niet toegestaan te verbergen dragen in elke locatie van de staat.

deze plaatsen worden door de New Yorkse wapenwetten gedefinieerd als verboden terrein; daarom kunt u daar gearresteerd worden voor het bezit van uw vuurwapens.,

plaatsen waar u geen vervoer in New York kunt verbergen

 • u kunt geen vervoer verbergen in gebouwen of in gebouwen van scholen, technische instellingen, hogescholen en universiteiten.
 • u kunt geen vervoer verbergen op plaatsen die worden gebruikt voor kindervoorzieningen of kinderdagverblijven.
 • u kunt geen vervoer in staatsparken verbergen, behalve wanneer u dit om jachtredenen mag doen.
 • het is niet toegestaan om dragen te verbergen op plaatsen als het Liberty island en het monument voor het Vrijheidsbeeld.,
 • u mag geen vervoer verbergen op een camping die bedoeld is voor het grote publiek, behalve tijdens de jacht in het voorjaarsseizoen.
 • u mag geen vervoer verbergen in het multifunctionele gebied van Zoar valley, behalve tijdens het jachtseizoen.
 • het is niet toegestaan om carry te verbergen in bepaalde specifieke gebieden van het Adirondack mountain reserve.
 • het is niet toegestaan om dragen te verbergen in binnenplaatsen en hoven.
 • u mag geen vervoer verbergen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, tenzij u toestemming hebt van de verantwoordelijke personen.,
 • in sommige steden en graafschappen van New York kun je geen vervoer verbergen binnen overheidsgebouwen en eigendommen.
 • u kunt geen vervoer in luchthavens verbergen.u kunt geen vervoer verbergen in een stad in New York, tenzij u een vergunning hebt van het hoofd van de politie in die stad.
 • u kunt geen vervoer verbergen op plaatsen met bewegwijzering of posten die het bezit van vuurwapens in hun gebouwen verbieden.
 • u kunt op geen enkele plaats verbergen dat het bezit van vuurwapens niet is toegestaan door de federale wetten van de Verenigde Staten.,

plaatsen waar u Carry in New York kunt verbergen

Er zijn veel misvattingen over plaatsen waar u carry in New York kunt verbergen, en u moet weten dat de wapenwet van de staat deze niet beperkt plaatsen.

 • Restaurants en Bars: U kunt vervoer in restaurants en bars verbergen, behalve als zij het bezit van vuurwapens in hun gebouwen verbieden.,
 • privé-voertuig: u kunt uw privé-auto verbergen, maar u moet altijd bij uw New York CCW-vergunning zijn. Hoewel het illegaal is om een geladen pistool in uw voertuig te bezitten zonder de New York Pistool Licentie, bent u toegestaan om uw vuurwapen te vervoeren door de staat New York. Toch moet het pistool in de kluis of holster zitten.
 • Forest areas of New York College of Environmental Science: u kunt hier verbergen dragen met uw CCW-vergunning.plaatsen van aanbidding: er zijn geen wapenwetten in New York die het bezit van vuurwapens in plaatsen van aanbidding beperken., Echter, omdat deze plaatsen zijn particuliere eigendommen, kunt u worden verboden van het bezit van vuurwapens in het pand.

verbergen dragen voor wetshandhavers in New York

De Wet op de veiligheid van wetshandhavers staat toe dat wetshandhavers vuurwapens bezitten in alle rechtsgebieden van de Verenigde Staten zonder enige locatiebeperking of beperking door staats-en lokale wetten.

deze wet heeft betrekking op actieve en gepensioneerde officieren in het land., Echter, de zaak is meestal heel anders voor gepensioneerde en buiten dienst officieren.

zij moeten voldoen aan de eisen van LEOSA voordat zij dragen kunnen verbergen.

In New York mogen alleen gepensioneerde officieren die in de staat wonen en de vereiste certificering hebben, volgens LEOSA, dragen verbergen.

een gecertificeerde leosa-instructeur van de staat houdt toezicht op dit kwalificatieproces, en de officieren kunnen het kwalificatieproces vanuit hun woonplaats bevestigen.,

De meeste vereisten voor gepensioneerde officieren zijn:

 • een New York pistol permit of een kaart uitgegeven door LEOSA.
 • een identificatiekaart die is afgegeven door de wetshandhavingsinstantie waar de functionaris met pensioen is gegaan.
 • een beëdigde verklaring.

kopen en verkopen van vuurwapens in New York

net als elk aspect van de wapenwetten in New York, is er een streng beleid waaraan u zich moet houden voordat u vuurwapens in de staat koopt, verkoopt, vervoert en overdraagt.,

vergunningen en registraties voor de aankoop van vuurwapens in New York

u hebt een aankoopvergunning nodig voordat u handwapens kunt kopen in New York. Je hebt echter geen vergunning nodig voor lange geweren.

bovendien moeten alle in de staat aangekochte handwapens worden geregistreerd voordat de verkoop is voltooid. Maar er zijn geen registraties voor jachtgeweren.

uw New York Pistol Licentie zal ook uw pistool identificeren in termen van het kaliber, het model, het serienummer en de naam van de fabrikant.,

de vergunning zal informatie bevatten, zoals wanneer het pistool kan worden verborgen door de houder, of bedoeld voor specifieke locaties.

u kunt uw CCW-vergunningen ook wijzigen als u een nieuw vuurwapen koopt, of als u een bestaand vuurwapen uit de vergunning wilt verwijderen.

antecedentenonderzoek in New York

voordat u een vuurwapen in New York koopt, moet de gelicentieerde dealer een antecedentenonderzoek uitvoeren, een bewijs van de controle overleggen aan het New York State Department en een register bijhouden van de verkopen.,

voordat u een vuurwapen in New York kunt overbrengen, moet u ook schriftelijk contact opnemen met de staatspolitie of uw lokale wetshandhavingsinstantie.

Dit omvat geen overdracht tussen directe familieleden.

merk op dat uw New York Pistol licentie u niet vrijstelt van het strafblad achtergrond check voordat u een pistool koopt.wachtperiode voor het kopen van vuurwapens in New York iedere koper van een pistool in New York moet een vergunning voor een pistool in New York hebben die dient als de CCW-vergunning in de staat.

De verwerking van de vergunning duurt maximaal zes maanden.,in September van het jaar tweeduizend negentien heeft New York een wet aangenomen die bepaalt dat de verkoop van vuurwapens pas dertig dagen na de antecedentencontrole kan worden afgerond.

Dit is bedoeld om het probleem van de vertraagde resultaten voor het nationale systeem voor Instantcriminal Background Check op te lossen.

leeftijd vereist om vuurwapens te bezitten in New York

u moet ten minste eenentwintig jaar oud zijn voordat u vuurwapens kunt bezitten of vervoeren in New York.,

bezit van vuurwapens in privé-eigendommen

u hebt geen vergunning van het CCW van New York nodig om een vuurwapen in uw huis of een eigendom dat u bezit te bezitten.

proces voor de aankoop van handvuurwapens in New York

een primaire eis voor de aankoop van vuurwapens in New York is de NIC ‘ s antecedentenonderzoek. Dit omvat ook de uitwisseling of verwijdering van wapens.

de enige uitzondering hierop is de overdracht van een vuurwapen tussen familieleden.

voordat u een vuurwapen kunt kopen, moet u een aankoopvergunning aan de dealer verstrekken.,

u kunt een aankoopvergunning aanvragen bij de pistol license sectie in uw lokale provincie.

de gegevens die u moet verstrekken voordat de provincie u een vergunning verleent, omvatten het volgende:

 • het merk van uw pistool
 • het model van uw pistool
 • het type pistool
 • het kaliber van het pistool
 • het serienummer van het pistool
 • bewijs van een voltooide NIC-achtergrondcontrole door de gelicentieerde dealer.

merk op dat de controle van het achtergrondrecord extra kosten met zich meebrengt., Dit kan oplopen tot tien dollar

alle dealers moeten een register bijhouden van hun transacties, en dit moet te allen tijde toegankelijk zijn voor wetshandhavers.

In New York is een aankoopvergunning slechts twintig dagen geldig. Binnen deze periode moet u uw vuurwapen indienen bij de licentie-eenheid voor verdere inspectie en opname in de database van de staat.Castle Doctrine In New York de castle doctrine law in New York is een zelfverdedigingswet die je in staat stelt om stand te houden in het gezicht van een aanval wanneer je je op je veilige grondgebied bevindt.,

de wet van de kasteel doctrine staat het gebruik van buitensporig geweld toe voor zelfbescherming zolang u zich in uw woning bevindt en u niet de aansteller of de aanstichter van de aanval bent.

de wet bepaalt dat wanneer een persoon die de controle heeft, een vergunning heeft of een voorrecht heeft om zich in een gebouw of woning te bevinden, redenen heeft om aan te nemen dat een indringer probeert in te breken, hij of zij een dodelijke kracht kan gebruiken die noodzakelijk wordt geacht om een dergelijke aanval te stoppen.,

In New York moet u zich echter terugtrekken van een dergelijke aanval als u denkt dat het veilig is om dit te doen of als u niet in uw woning bent.

vergunningvereisten voor het CCW van New York.

u moet voldoen aan alle New York concealed carry vergunningseisen voordat u een pistol licentie aanvraagt.

de vereisten omvatten het volgende:

 • u moet ten minste eenentwintig jaar oud zijn.
 • u moet een legaal staatsburger zijn van de Verenigde Staten van Amerika.,
 • u moet een goed moreel karakter hebben.
 • u moet een goede reden opgeven voor de afgifte van de CCW-vergunning.
 • u moet inwoner zijn van New York of eigenaar zijn van een bedrijf in de staat.
 • in sommige landen moet u een New York concealed carry permit-klasse voltooien voor vuurwapentraining; een voorbeeld is Westchester.
 • u mag geen misdrijf zijn of veroordeeld worden voor een ander ernstig misdrijf.
 • U mag niet voortvluchtig zijn.
 • u mag geen rechter beschermingsbevel op uw naam hebben.,
 • u mag geen verdovend middel zijn of verslaafd zijn aan harddrugs en gereguleerde stoffen.
 • u mag niet zo mentaal gehandicapt zijn dat het uw bezit van een vuurwapen zou beïnvloeden.
 • u mag geen eerder ingetrokken licentie hebben.
 • u moet veroordeeld zijn voor een misdrijf dat te maken heeft met huiselijk geweld.
 • u moet voldoen aan alle federale wetten die vereist zijn voor aanvragen voor concealed carry-vergunningen.,

How To applicate For New York CCW Permit

Als u voldoet aan alle genoemde eisen, de volgende stap in New York concealed carry permit application.

het proces om dit te voltooien omvat het volgende:

 • Download het aanvraagformulier.
 • vul het formulier in en geef vier referenties.
 • Stuur twee pasfoto ‘ s in.
 • ga naar uw districtskantoor of rechtszaal om uw aanvraag in te dienen. Geef ook je vingerafdrukken.
 • het Ondergaan van de staat politie-onderzoek en een interview door de FBI.,
 • een rechter, county sheriff, of Commissaris van politie zal ofwel de aanvraag te accepteren of goed te keuren, op basis van uw provincie van woonplaats.
 • ontvang een e-mail met goedkeuring of afwijzing.

New York Concealed Carry FAQs

Hier zijn enkele veelgestelde vragen over concealed carry in New York.

Hoe lang Is de New Yorkse CCW-vergunning geldig?

CCW-vergunningen in New York verlopen niet. Er vindt echter om de vijf jaar een hercertificeringsproces plaats.,

Wat Is de minimumleeftijd om vervoer in New York te verbergen?

21 jaar oud.

hoeveel New York Concealed Carry vergunningaanvraag?

het bedrag voor de CCW-vergunningaanvraag varieert per land. Maar de meeste van hen kosten twintig dollar voor de eerste toepassing en tien dollar voor hercertificering.

Hoe lang duurt het om mijn New York Pistool licentie te krijgen?

De verwerkingsperiode voor de vergunning voor het CCW van New York bedraagt zes maanden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *