elektronový mrak je neformální způsob, jak popsat atomový orbital.

elektronový mrak není ve skutečnosti věc. Model elektronového mraku se liší od staršího atomového modelu Bohr od Nielse Bohra. Bohr mluvil o elektronech obíhajících kolem jádra. Vysvětlení chování těchto elektronových „oběžných drah“ bylo klíčovým problémem ve vývoji kvantové mechaniky.

MODEL elektronového mraku říká, že nemůžeme přesně vědět, kde je elektron v daném okamžiku, ale elektrony jsou pravděpodobnější, že budou v určitých oblastech., Tyto oblasti jsou specifikovány orbitaly. Orbitaly jsou specifikovány skořápkami a sub-orbitaly. V modelu Bohr jsou elektrony přiřazeny různým skořápkám. Skořápky, k,l,m,n,o,p,q, každá představují různé úrovně energie a také se nazývají energetické hladiny. Sub-orbitaly; S, p,d, f, jsou oblasti, kde bude pravděpodobnější, že najde elektrony, a každý může mít jiný počet elektronů. orbitaly S,p,d, f jsou tvarovány odlišně. To lze prokázat opakujícími se vzory chemických vlastností v periodické tabulce., Pomocí kvantové mechaniky mohou chemici použít model elektronového mraku k přiřazení elektronů různým atomovým orbitálům. Atomové orbitaly také vysvětlují vzory v periodické tabulce.

MODEL elektronového cloudu byl vyvinut v roce 1926 Erwinem Schrödingerem a Wernerem Heisenbergem. Model je způsob, jak pomoci vizualizovat nejpravděpodobnější polohu elektronů v atomu. Model elektronového cloudu je v současné době akceptovaným modelem atomu.

podle Bohrových výpočtů pro atom vodíku zůstává elektron za normálních podmínek vždy v určité vzdálenosti od jádra., Tato vzdálenost se nazývá poloměr Bohr a je přibližně 0,529 Å (0,529×10-10 m). Ale podle vlnu mechanické nebo cloud koncept, model, elektron pohybuje pryč, nebo směrem k jádru a maximální pravděpodobnost nalezení leží ve vzdálenosti 0.529 Å od jádra. Jinými slovy, poloměr elektronového oblaku nebo poloměr maximální pravděpodobnosti je 0,529 Å.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *