den här Google™ – översättningsfunktionen, som tillhandahålls på webbplatsen Employment Development Department (Edd), är endast avsedd för informationsändamål.

de webbsidor som för närvarande finns på engelska på Edd-webbplatsen är den officiella och korrekta källan för programinformation och-tjänster som Edd tillhandahåller. Eventuella avvikelser eller skillnader som uppstår i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig verkan för efterlevnad eller verkställighetsändamål., Om några frågor uppstår relaterade till informationen på den översatta webbplatsen, se den engelska versionen.

Edd kan inte garantera riktigheten i denna översättning och är därför inte ansvarig för felaktig information eller ändringar i formateringen av sidorna till följd av översättningsverktyget.

formulär och publikationer som tillhandahålls på Edd-webbplatsen kan inte översättas med Google™ Translate. Vissa former och publikationer översätts av institutionen på andra språk. För dessa formulär, besök avsnittet onlineformulär och publikationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *