att lägga upp dollarvärdet

det kan vara svårt att sätta ett nummer på känslomässig nöd, men ofta kommer denna icke-konkreta erfarenhet att leda till en ekonomisk börda som kan sammanfattas i konkreta nummer. Ett sätt att komma med en dollar belopp för att representera din smärta och lidande är att gå av värdet av någon psykologisk behandling du sökte. Att lägga upp kostnaden för psykiatriska behandlingar som du krävde till följd av din traumatiska händelse är en av de enklaste metoderna för att sätta ett antal på känslomässig nöd.,

saknade arbete som ett resultat av känslomässig nöd är ett annat sätt att kontextualisera den monetära betydelsen av en traumatisk upplevelse eller skada. Förlorade löner käranden ådragit sig när det handlar om depression, posttraumatisk stressstörning eller andra psykologiska återverkningar kan beräknas och läggas till de skador som din personskada advokat stämmer för.,

att hålla register

som med många aspekter av en juridisk kamp, dokumentera allt är den bästa praxis när det gäller att förbereda en rättegång för smärta och lidande — särskilt när det gäller känslomässig nöd som inte har en direkt monetär korrelation när det gäller ett lagförslag från en psykisk hälso-och sjukvårdspersonal eller en veckas värde av förlorade löner. Om du kämpar med ångest eller se ditt äktenskap eller affärsrelationer lidande till följd av de känslomässiga skador du har ådragit, ta flitiga anteckningar av dessa erfarenheter, komplett med datum och tider., Det kommer att hjälpa domaren att förstå djupet och omfattningen av din smärta och lidande, även om du inte söker medicinsk hjälp eller tar ledigt från jobbet.

överväga befintliga villkor

När det gäller befintliga förhållanden är stämningar relaterade till känslomässig nöd samma som fysiska skador. Det kommer att bli svårare att göra anspråk på en knäskada till följd av en olycka om journaler visar ditt knä redan hade skadats; likaså kan det vara svårare att bevisa i domstol att en incident orsakade ångest om du redan har varit i behandling för en ångestsyndrom., Det betyder inte att det är omöjligt-människor med redan existerande psykiska problem är lika förtjänta av restitution för smärta och lidande som legitimt orsakats av en olycka eller skada. Du och din advokat bör noga konsultera dina journaler för att vara beredd på eventuella tidigare rapporterade problem som kan tvivla på din fordran när du stämmer för mental ångest och känslomässig nöd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *