under barocken betraktades D major som ”nyckeln till ära”; därför var många trumpetkonserter i D-dur, som de av Johann Friedrich Fasch, Gross, Molter (nr 2), Leopold Mozart, Telemann (nr 2) och Giuseppe Torelli. Många trumpet sonater var i D major också, såsom de av Corelli, Petronio Franceschini, Purcell och Torelli. ”Trumpet skall låta” och ”Halleluja” kören från Händels Messias, och hans kröning hymn Zadok prästen är i D-dur., Dessutom har Bachs massa i B-minor D-dur som den relativa stora, och de flesta av de stora kororna i denna nyckel (Gloria, Cum Sancto Spiritu, Sanctus, Hosanna) gör omfattande användning av trumpeter.

23 av Haydns 104 symfonier är i D-dur, vilket gör den till den mest använda huvudnyckeln i hans symfonier. Den stora majoriteten av Mozarts onumbered symfonier är i D-dur, nämligen K. 66c, 81/73, 97 / 73m, 95 / 73n, 120 / 111a och 161/163 / 141a. symfonin utvecklades från ouvertyren ,och ” D major var överlägset den vanligaste nyckeln för närmanden under andra hälften av artonhundratalet.,”Detta fortsatte även under den romantiska perioden, och användes för de” triumferande ” sista rörelserna av flera d-mindre symfonier, inklusive Beethovens nionde symfoni, Robert Schumanns fjärde symfoni, den enda Symfoni av César Franck, Sergei Rachmaninoffs första symfoni och Felix Mendelssohns femte symfoni.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *