jakiego rodzaju szkolenie jest wymagane, aby zostać pastorem?

chrześcijańscy pasterze muszą mieć głęboką znajomość Biblii i doktryny swojej denominacji, jeśli ma to zastosowanie. Każda denominacja ma swój własny proces szkolenia i wyświęcania pastorów i pastorów, ale ogólnie rzecz biorąc, aby rozpocząć ten proces, należy najpierw być członkiem o dobrej pozycji swojego zgromadzenia. W zależności od wyznania i poszczególnych zborów, pastorzy mogą również spełniać inne wymagania., Niektóre zgromadzenia nie ordynują na przykład kobiet, osób rozwiedzionych lub otwarcie gejów lub lesbijek.

ci, którzy są zainteresowani zostaniem pastorami, zazwyczaj zaczynają od wyrażenia zainteresowania pastorem swojego kościoła. Kongregacje mogą mieć komitety, które nadzorują święcenia pastorów i ministrów. Potencjalni pastorzy spotkają się z tą komisją, a Komisja dokona przeglądu przeszłości i kwalifikacji danej osoby, aby ustalić, czy będzie ona odpowiednia na to stanowisko., W niektórych kościołach nazywa się to fazą dochodzenia i jeśli Komisja zdecyduje, że dana osoba może posunąć się do przodu w tym procesie, stanie się kandydatem lub aspirantem.

aby przygotować się do stanowiska pastora lub pastora, kandydaci mogą być zobowiązani do podjęcia studiów lub ukończenia programu studiów. Niektóre Denominacje wyświęcają tylko tych, którzy mają stopnie mistrzowskie ze szkoły Boskości. Te Denominacje mogą utrzymywać powiązania z konkretnymi szkołami Boskości, aby zapewnić kandydatom wykształcenie zgodne z tradycją i doktryną Kościoła., Jeśli denominacja lub kościół nie wymaga od kandydatów uczęszczania do stowarzyszonej szkoły Boskości, może zamiast tego wymagać od kandydatów uczęszczania do szkoły boskości, która została akredytowana przez agencję taką jak Stowarzyszenie Szkół teologicznych.

Divinity szkoły i seminaria oferują programy, które prowadzą do stopnia Master of Divinity (MDiv), który jest uważany za zawodowy stopień dla pastorów w Stanach Zjednoczonych. Studenci w programach MDiv studiują teksty religijne i historię swojej wiary., Uczą się również podstawowych umiejętności w języku lub językach, w których ich teksty zostały pierwotnie napisane, takich jak Grecki Nowotestamentowy i biblijny hebrajski. Programy MDiv koncentrują się również na sztuce i praktyce służby, a uczniowie uczą się kultu, głoszenia kazań, opieki duszpasterskiej i doradztwa oraz przywództwa wspólnoty. Doświadczenie terenowe jest kolejnym celem programów MDiv, więc studenci spędzają czas ze wspólnotami religijnymi w swojej okolicy lub w innych częściach świata.,

poza uzyskaniem dyplomu, kandydaci duszpasterscy mogą być również zobowiązani przez Swój Kościół do odbycia stażu, przejścia planowania finansowego, wzięcia udziału w seminariach, zdania egzaminu i / lub pracy z mentorem.

czy są jakieś wymagania dotyczące certyfikacji lub licencji?

nie ma wymagań dotyczących certyfikacji lub licencji dla pastorów, ale niektóre Denominacje odnoszą się do święceń pastora lub ministra jako poświadczenia lub licencji. Aby zostać certyfikowanym lub licencjonowanym przez Kościół, należy spełnić wymagania tego Kościoła dotyczące edukacji i doświadczenia.,

Jak długo trwa bycie pastorem?

wymagania dotyczące święceń różnią się w zależności od denominacji i poszczególnych kościołów, więc może potrwać dłużej, aby zostać pastorem w jednym kościele w porównaniu do innego. Na ogół ukończenie programu MDiv zajmuje trzy lata, a ukończenie procesu kandydowania w niektórych kościołach może zająć dwa lub trzy lata.

ile zarabia pastor?

według Salary.com, mediana wynagrodzenia dla pastorów i ministrów w Stanach Zjednoczonych wynosi 87 180 dolarów, a mediana wynagrodzenia dla pastorów stowarzyszonych wynosi 63 051 dolarów.,

duszpasterze są często zapewniani przez swoje zgromadzenie, a ta forma rekompensaty może mieć wpływ na otrzymywane wynagrodzenie.

Jakie są perspektywy zatrudnienia?

Bureau of Labor Statistics przewiduje, że zatrudnienie duchownych w Stanach Zjednoczonych wzrośnie o 10 procent w latach 2012-2020, mniej więcej tak szybko, jak średni wzrost dla wszystkich zawodów.

Inne źródła donoszą jednak o trudnym rynku pracy dla pastorów i ministrów ze względu na ogólny klimat gospodarczy., Kościoły zależą od darowizn od swojej kongregacji, a w trudnych ekonomicznie czasach, udzielając pomocy, zmniejszając możliwość zatrudniania nowych pastorów przez kościoły.

Jakie są długoterminowe perspektywy zawodowe dla pastorów?

nowi pastorzy i pastorzy mogą rozpocząć pracę w stowarzyszonych rolach, pracując z młodzieżą lub innymi grupami w kościele. Z pewnym doświadczeniem, współpracownicy mogą być zatrudniani jako pełni pasterzy ustalonych Kongregacji.

niektórzy bezwyznaniowi pasterze otwierają własne kościoły., Pastorzy ci mogą również próbować dotrzeć do potencjalnych członków, pisząc książki lub tworząc inne media. Pastorzy z ustalonych kościołów mogą również dotrzeć do ludzi w swojej wspólnocie, aby zwiększyć członkostwo w swoim zgromadzeniu.

Jak mogę znaleźć pracę jako pastor?

wiele kościołów poszukujących pastorów zamieszcza oferty pracy na stronach internetowych, ale wiele z nich polega na networkingu, aby znaleźć odpowiedniego pastora lub pastora. Powinieneś próbować budować sieć kontaktów wewnątrz swojej wspólnoty kościelnej i łączyć się z pastorami Twojej wiary również w innych dziedzinach.,

możesz poprawić swoje perspektywy zawodowe, zdobywając doświadczenie w pracy na stanowiskach associate pastor. Pastorzy pomocniczy pracują pod kierunkiem pastorów i pastorów. Możesz prowadzić usługi religijne, prowadzić programy edukacyjne, wykonywać zasięg lub pracować z grupami ludzi w swojej społeczności kościelnej.

Jak mogę dowiedzieć się więcej o zostaniu pastorem?

możesz dowiedzieć się więcej o zostaniu pastorem, rozmawiając z własnym pastorem i innymi pastorami, którzy podzielają twoją wiarę., Mogą ci powiedzieć, jakiego rodzaju edukację prowadzili i w jakich doświadczeniach brali udział w drodze na swoje obecne stanowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *