Fortsatte

Tilsiktet Positive Einstøing

Dette er personer som har valgt å være alene fordi det passer deres personlighet eller livsstil. Nyere forskning har funnet at positive einstøinger beskriver seg selv som autonome. Deres atferd, verdier og interesser er «motstandsdyktig mot press fra andre,» og de er «interessert i å lære mer om sine personlige erfaringer og følelser».,

Den Tilsiktede Negative Einstøing

Disse menneskene har valgt å være alene fordi de ikke liker andre mennesker, eller har sterke anti-sosiale tendenser. De har negative syn på samfunnet og ikke ønsker å tilknytte eller assimilere med andre. Disse kan være en begynnelse tegn på en antisosial personlighetsforstyrrelse.

Den Utilsiktede Einstøing

Disse personene er tvunget inn i isolasjon fordi de er eller føler at de har blitt avvist av samfunnet. De ønsker å tilhøre et fellesskap, men psykiske problemer som depresjon, angst og schizofreni isolere dem fra andre.,

Kort sikt Einstøing

Disse menneskene komme bort fra andre, men bare for en kort tid, enten for å hvile, eller bare fordi de liker ensomhet. Det kan være for et par timer eller dager, men de vanligvis har en tendens til å tilbringe mye tid på både å være alene og å være sammen med andre.

Kronisk Ensomhet

Kort sikt episoder av ensomhet er vanlig og kan forekomme når som helst punkt i våre liv. Hvis følelsen av ensomhet vedvarer eller blir verre, men det kan være et tegn på kronisk ensomhet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *