Jako každá hvězda v jeho nejlepších letech, slunce se skládá převážně z atomů vodíku jištění po dvou na helium, uvolnění obrovské energie v procesu. Ale právě nepatrná koncentrace těžších prvků, které astronomové nazývají kovy, řídí jeho osud. „Dokonce i velmi malý zlomek z kovů je dostatečné pro změnu chování hvězdičkový úplně,“ vysvětlil Sunny Vagnozzi, fyzik na Univerzitě ve Stockholmu ve Švédsku, který studuje „metallicity“ slunce., Čím kovovější je hvězda, tím je neprůhlednější (protože kovy absorbují záření) a jak je neprůhledná, to se zase týká jeho velikosti, teploty, jasu, životnosti a dalších klíčových vlastností. „Metallicity v podstatě také říká, jak hvězda zemře,“ řekl Vagnozzi.

Ale slunce je metallicity, mimo odhaluje svůj vlastní příběh, také slouží jako jakési měřítko pro kalibraci měření metallicity všechny ostatní hvězdy, a tedy ve věku, teploty a další vlastnosti hvězd, galaxií a všechno ostatní., „Pokud změníme sluneční měřítko, automaticky to znamená, že naše chápání vesmíru se musí změnit,“ řekl Martin Asplund, astrofyzik na Australské národní univerzitě. „Takže mít přesnou znalost slunečního chemického složení je nesmírně důležité.“

stále přesnější měření metalicity slunce vyvolalo více otázek, než odpověděli., Astronomové neschopnost vyřešit záhadu známý různě jako sluneční metallicity, solární množství, složení sluneční nebo solární modelování problému naznačuje, že by mohlo být „něco v nepořádku“ s jejich pochopení slunce, a proto všechny hvězdy, řekl Vagnozzi. „To by bylo obrovské.“

před dvaceti lety si astronomové mysleli, že mají slunce roztříděné. Přímé a nepřímé způsoby vyvozování jeho metalicity jak měřily slunce jako přibližně 1.,8 procent kovu-Šťastná konvergence, která je vedla k přesvědčení, že pochopili nejen délku svého slunečního měřítka, ale také to, jak slunce funguje. Nicméně, po roce 2000 stále více přesných spektroskopických měření slunečního záření — přímé sondy slunce je složení, neboť každý prvek vytváří telltale absorpční čáry ve spektru — je uvedeno mnohem nižší metallicity jen 1,3 procenta., Mezitím, helioseismology, soutěží, nepřímý přístup pro vyvozování metallicity na základě toho, jak zvukové vlny o různých kmitočtech šíří přes slunce v interiéru, ještě řekl: 1,8 procenta.

ale pokud je teorie astronomů slunce, nazývaná „standardní solární model“, správná, měla by souhlasit spektroskopie a helioseismologie. To znamená, že astronomové by měli být schopni použít helioseismologická měření k výpočtu hloubky důležité hraniční vrstvy na slunci, kde záření ustupuje konvekci., A tato hloubka se podle rovnic vztahuje k opacitě slunce, a tedy k jeho metalicitě. Tato posloupnost výpočtů by měla předpovídat stejnou hodnotu pro metalicitu jako spektroskopové měření přímo ze slunečního světla. To není.

„To je problém nejen pro sluneční fyziky, ale o rozšíření pro astronomii jako celek,“ řekl Asplund, který vedl tým za přesných spektroskopických měření., „Buď astronomové nechápou, jak měřit elementární množství hvězd pomocí spektroskopie, nebo naše chápání interiérů hvězd a jak oscilují, je neúplné,“ řekl. „Ať tak či onak, má velké důsledky, protože hvězdy jsou základními sondami vesmíru, přičemž hvězdná astrofyzika poskytuje většinu základů moderní astronomie a kosmologie.”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *