+ Izaiáš 41:10 takže se nebojte, protože jsem s vámi; nebuďte zděšeni, protože jsem váš Bůh. Posilním vás a pomůžu Vám; budu vás podporovat svou spravedlivou pravou rukou.
+ Izajáš 41: 13 Neboť já jsem Hospodin, váš Bůh, který se chopí vaší pravé ruky a říká vám: nebojte se; pomůžu Vám.

+ Matthew 10: 28 a nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale nemohou zabít duši. Ale spíše se bojte toho, kdo je schopen zničit duši i tělo v pekle.,
+ 1 Korinťanům 16: 13 buďte na stráži; buďte pevně ve víře; buďte muži odvahy; buďte silní.
+ Filipským 1: 12-14 nyní chci, abyste věděli, bratři, že to, co se mi stalo, skutečně sloužilo k pokroku evangelia. V důsledku toho bylo v celé palácové stráži a všem ostatním jasné, že jsem v řetězech pro Krista. Kvůli mým řetězům byla většina bratrů v Pánu povzbuzována, aby mluvili Boží slovo odvážněji a nebojácněji.
+ Židům 13: 5-6 neboť on sám řekl: „Nikdy tě neopustím ani tě neopustím.,“Tak můžeme směle říci:“ Pán je můj pomocník; nebudu se bát. Co mi může člověk udělat?“
+ Deuteronomium 31: 6 buďte silní a dobré odvahy, nebojte se ani se jich nebojte; pro Pána, vašeho Boha, je to ten, kdo jde s vámi. Neopustí vás ani vás neopustí.
+ Žalm 27: 1 Pán je mé světlo a moje spása; koho se mám bát? Pán je síla mého života; koho se mám bát?
+ 2 Timothy 1:7 neboť Bůh nám nedal ducha strachu a bázně, ale moci, lásky a sebekázně.
+ 1 Jan 4: 18 v lásce není strach., Dokonalá láska však vyvolává strach, protože strach má co do činění s trestem. Ten, kdo se bojí, není v lásce dokonalý.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *